Termelői együttműködések támogatása, termékek piacra jutásának elősegítése

A termelői együttműködések azonos termékpálya mentén, önállóan szerveződő 10–50–100 fő mezőgazdasági termelőnek közös gazdasági haszon elérése érdekében való szerveződése, melynek célja a piacos mennyiségű és minőségű alap vagy feldolgozott termék piacra való juttatása a piac folyamatos és minőségi kiszolgálására. Segítjük azonos termékpályában dolgozó termelői csoportok létrehozását,  közös piacra lépését, a tervezéstől a piacra jutásig.

1. BIOTERMÉK ELŐÁLLÍTÓ ÉS BESZÁLLÍTÓI PROGRAM

 • 110 fő gazdálkodó részvétele
 • 2000 ha termőterület
 • 627 ha gyümölcs termő terület

KÖZÖS BIO ALAP-, ÉS FELDOLGOZOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS

A szervezett keretek között történő értékesítés belföldre is, de többnyire külföldi piacok irányába történik. A termelők közössége által megtermelt biotermékek egyszerre történő értékesítése által elkerülhetők a felvásárlási árak kedvezőtlen alakulása. Előre tervezhető az éves árbevétel!

KÖZÖS INPUTANYAG BESZERZÉS

A biológiai növényvédelemhez, tápanyagutánpótláshoz szükséges anyagok, eszközök, szerek, termésnövelő anyagok  közös  beszerzésével 5-25% termelési költség takarítható meg. Bizonyos trágya anyagok, meszező anyagok nagy távolságokról való szállítása, egy-egy gazdaság részére nem kifizetődő, viszont nagy tételben, olcsóbban kerül kiszállításra amennyiben közös, szervezett a kiszállítás.

KÖZÖS KERTÉSZETI GÉPBESZERZÉS

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energia hatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével pályázatban KONZORCIUMi formában történő pályázás esetén 60%-ban lehet támogatott a gépbeszerzés, fiatal gazda esetén 70%-ban.

A pályázat irányulhat:

 • egyéni beruházások, egyéni kivitelezésére
 • emelt konzorciumi támogatással
 • közös gépbeszerzések egyszeri megvalósítására konzorciumi formában

KÖZÖS TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

A különböző termeléstechnológiai módok egységesítése a kertészeti -, szántóföldi-, állattartó biogazdaságban – az egyöntetű minőségért, amit a piac megkíván – hogy ugyanarra a problémára a gazdálkodók ne kísérletezzenek a megoldásért, hanem már a működő megoldást vegyék át.

GLOBAL GAP ÉLELMISZERIPARI SZABVÁNY

Ahhoz pedig hogy az EU-s piacon is elismert legyen a bio termék, egy Global GAP élelmiszerbiztonsági szabványt is le kell fektetni, mely tanúsíttatásával a bizalom megnő a termékeink iránt.

A GLOBALGAP  a szervezett gazdálkodói csoportok piaci, versenyképességi feltételeit támogató, tanúsítható élelmiszerbiztonsági rendszere, annak tanúsítványa igazolja, hogy teljesíti az élelmiszerbiztonság beszállítói követelményeit.

KÖZÖS FELDOLGOZÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSE

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban pályázat konzorciumban! Hol van a termelési láncban a hozzáadott érték? A feldolgozásban!  50-70%-os támogatottságú a kollektív módon végrehajtott beruházás! A gazdálkodók közössége olyan közös beruházást hajthat végre, amit egyénileg nem tudna kivitelezni, és egyedül nem is szeretne/tudna működtetni.

SZAKMAI TANULMÁNYÚT

 • Szakmai szaktanácsadás a bio növényvédelemben
 • Szakmai szaktanácsadás a biológiai tápanyagutánpótlásban
 • Támogatás igénylések az AKG és az ÖKO gazdálkodási programokban
 • Szakmai tanulmányutak szervezése:
  • Belföldön, külföldön,sikeres biogazdaságoknál, kiállításokra, világkiállításokra. A kézi munkaerő igényes tevékenységek mind a gyümölcs termesztésben mind azöldségtermelésben megkívánja, hogy a kellő munkaerőt szakértelemmel, szervezetten a kellő időben biztosítsuk a tagjaink számára.

Rövid Ellátási Lánc (REL) KIALAKÍTÁSA

Hogyan jut el a biotermékem tőlem közvetlenül a fogyasztóhoz? …lehetőleg feldolgozott formában, a háziasszony igényei szerint?

Erre sok féle mód van … 90%-os támogatással! Természetesen konzorciumban, közösen kivitelezve a termékeink is tovább érnek el országon belül, pl: Budapestre is, nagyobb tételben, folyamatosan!!! 90%-os támogatottsággal kollektíven pályázva!

2. Piacos Szociális Szövetkezet részére

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért pályázat megírása 11 fő gazdálkodó részére

3. Nagycsaládosok Szociális Szövetkezet részére

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért pályázat megírása 12 fő gazdálkodó részére

4. Makói Betyár Szociális Szövetkezet részére

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért pályázat megírása 13 fő gazdálkodó részére

Termelői együttműködések támogatása