Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Mire való a pályázat?

A vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek részére

 • háztartási léptékű villamos energia,
 • vízellátás,
 • a szennyvízkezelés fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.

A fejlesztések az alábbi célterületekre fókuszálnak:

 • 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
  2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a települési önkormányzatok számára

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható): 

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

  •  villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem) 

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: 

  • kútfúrás; 
  • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  • háztartási törpe-vízmű. 

3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: 

  • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel. 

Választható, önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható tevékenységek:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója; 
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése; 
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján; 
 • Projektmenedzsment; 
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak); 
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. 

Nem támogatható tevékenységek A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek; 
 • Jármű beszerzés; 
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása; 
 • Zárt szennyvíztároló, oldó medence kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója. 

A támogatás maximális összege:

A támogatás összege: 6,2 millió forint;

A támogatás mértéke: 95 %

Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:
– háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
– háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
– háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: maximum 4 millió forint.

 

A pályázat beadási határideje:

Huszonnegyedik szakasz zárása: 2022. január 7.
Huszonötödik szakasz zárása: 2022. március 8.
Huszonhatodik szakasz zárása: 2022. május 9.
Huszonhetedik szakasz zárása: 2022. július 10.
Huszonnyolcadik szakasz zárása: 2022. szeptember 11.
Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12.

Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, keressen bizalommal !

Elérhetőség:

Tel: 20/2699812

E-mail: palyazat@videkert.hu

Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a

Töltse ki az alábbi mezőket, kollégánk visszahívja Önt!

  VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései