A 2023-2027-es időszakban, az új Vidékfejlesztési Program a gazdálkodók részére, üzemeik fejlesztésére ad lehetőséget, a korábbi támogatási és fejlesztési időszakokhoz hasonlóan.

A korábbi időszakokhoz képest újabb fejlesztési célokat támogató pályázatok nem várhatóak, hiszen a mezőgazdaságban ugyanazok a fejlesztési prioritások, mint az előző ciklusban. Mint p.: A gépek és eszközök beszerzése, vagy épületek építése, felújítása, precíziós fejlesztések, öntözéses beruházások vagy kisüzemek, illetve fiatal gazdálkodók beruházásainak támogatása. Mégsem ugyanaz az újonnan elfogadott Vidékfejlesztési program, mint elődje, hiszen támogatási intenzitásában, zöld elvárásaiban különbözik attól.

Milyen pályázatokat várhatunk 2023 évtől kezdődően?

Láthatjuk, hogy ebben a vidékfejlesztési szakaszban is nagyszámú pályázat áll rendelkezésünkre fejlesztéseinkhez. Átnézve a pályázatokat, több esetében merülhet fel a gondolat, hogy az a fejlesztés nagyban a gazdaság javát szolgálná, de egyben az is, hogy egyszerre vagy rövid idő alatt a megvalósítva túl nagy terhet jelentene az adott gazdaságra nézve.

Pályázati fejlesztések sokasága, mi mellett döntsön inkább?

Nagy István, agrárminiszterünk javaslata arra a kérdésre, hogy mit tehet a gazdálkodó amennyiben fejlesztési terveihez nem áll rendelkezésre a szükséges fejlesztési forrás, de fejlesztési tervei viszont vannak, – nem tanácsolja azt, hogy egy gazdálkodó erején felül vállaljon. Ezért mindenképp megfontolt óvatosságra, tudatos tervezésre intenek az eddigi tapasztalatok a pályázatok megvalósíthatóságát illetően.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu

A bevált módszer – a saját célok mentén való fokozatos fejlesztés

Tapasztalataink szerint a II. generációs gazdaságok is tudatosan és fokozatosan, grádiens mentén fejlesztették gazdaságukat, mindig egy lépést tettek előre. Ez volt a titka annak, hogy immáron a II. generáció működteti a gazdaságot, főként családon belül, és készítik a III.-at az átvételre. A gazdaság vezetője fejében – kimondva kimondatlanul – ott volt az egyértelmű cél, és a fejlesztések mindig annak az irányába történtek. Természetesen pályázati források bevonásával is be kell tartani a fokozatosság elvét, csak így a megtérülési idő rövidül le.

Mi történik, ha a célok irányába történnek a fejlesztések?

Szép példáit láthatjuk ennek olyan országokban, ahol egy mezőgazdasági üzemet a 2. , 3., vagy 4. generáció fejleszt, csak egyre tovább. Minden generációnál valahogy a végső cél mindig olyan eszmét képvisel, hogy hogyan hozzák olyan állapotba gazdaságukat, ami még vonzóbb lesz az új generáció számára.

Mivel fejlesztési források képzésére mindenhol évente csupán pár alkalommal van lehetőség, a rendelkezésre álló időt tudatosan használják, a lehetséges termelési kockázatoktól való mentesítésre, és a termelési érték növelése irányába.

Amennyiben az épp aktuális pályázati kiírásokra reagálunk fejlesztéseinknél, nem biztos, hogy az egybeesik a saját fejlesztési terveink ütemezettségével.

Szolgáltatásunkat igénybe veheti személyesen, telefonon, vagy on-line meetingen, mely 1 órát vesz igénybe, egy előre meghatározott időpontban.

Díja 21.560 Ft + áfa.

A teljes szolgáltatás értéke 215.600 Ft + áfa összegű, viszont most 2023.06.30-ig ez a szolgáltatás 90%-ban támogatott, mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatás keretében.

Tapasztalataink szerint, a Gazdaság fejlesztési tervezés során sokkal komplexebb gazdaság fejlesztési tervezés születik, mint amire a kezdetekor gondolt partnerünk, illetve meghatározásra kerültek azok a pontok, melyeket előzőleg meg kell tenni ahhoz, hogy végül is egy beruházás pályázati források bevonásával megvalósuljon.