Vállalkozó Start II

Szeptembertől újra igényelhető a vállalkozói Start II Program. Célja az új egyéni vállalkozások létrejöttének ösztönzése támogatással.

Igényelhető támogatás maximum 4.500.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Támogatási kérelmet 2023 szeptember 01.-től lehet benyújtani egészen 2024 szeptember 30-ig.

Regisztráció Augusztus 1.-től

Kiknek ajánljuk?

 • Akinek van egy piacképes vállalkozási ötlete
 • 18-64 év közötti magánszemély
 • minimum 8 osztályos végzettség
 • magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik

A program keretei között részt vesz

 • egy kompetencia teszten
 • személyes elbeszélgetésen
 • 6 órás online tanácsadáson
 • 90 órás online vállalkozói képzésen és megszerzi a vállalkozás indításához szükséges tanúsítványt
 • részletes üzleti tervet készít

Milyen vállalkozás alapítható és mire fordítható a támogatás?

A pályázatban alapítható

 • Kft.
 • Bt.
 • egyéni cég
 • egyéni vállalkozás.

A pályázati pénz a támogatási időszak alatt felmerülő személyi jellegű költségekre illetve a vállalkozás indításához működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges tevékenységek egyéb beruházási és dologi költségeire fordítható.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: Rákóczi Tünde +36 20/214-7008
E-mailen: kepzesinfo@videkert.hu

Elszámolható költségek köre :

 • Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás hatósági díjai, cégalapításhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele, alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek beszerzésének igazgatási, eljárási költségei, működéshez szükséges kötelező engedélyek megszerzéséhez szükséges beszerzések költségei)
 • Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése, beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva. Használt eszköz beszerzése nem támogatott.
 • Eszközbérlés: a tervezett gazdasági tevékenységhez kapcsolódó munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése a támogatási időszak alatt.
 • Ingatlanbérlés: a tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség, telephely/ fióktelep vagy iroda bérlése Magyarország területén a támogatási időszakhoz kapcsolódóan
 • Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb eszolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is .
 • Immateriális javak beszerzése: harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értékének támogatási időszakra arányosított része, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
 • Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
 • Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a támogatott tevékenység végzéséhez szükséges anyagbeszerzés.
 • Általános vállalatirányítási tevékenység: könyvelés, bérszámfejtés projektre és projektidőszakra arányosított költségei; dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek; közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek elszámolni kívánt számla

A pályázati program támogatásából nem alapítható:

 • felnőtt vendégkört kiszolgáló vállalkozás ( dohánybolt, italbolt, lottózó, játékterem)
 • lízing tevékenységet végző vállalkozás
 • mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozás

Kizáró ok ha a pályázó:

 • nem rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • más cégben többségi tulajdonnal rendelkezik és vezető tisztségviselője
 • a pályázat előtt megalapította vállalkozását
 • köztartozással rendelkezik
 • végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd eljárás van ellene folyamatban

Nem elszámolható költségek köre:

infrastrukturális javak vásárlása;

o föld-, telek-, ingatlan vásárlás;

o levonható áfa;

o kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA), Kisvállalati adó (KIVA);

o kamattartozás kiegyenlítés;

o hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában;

o hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;

o deviza-átváltási jutalék;

o pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;

bankköltség, kivéve a támogatás fogadására szolgáló bankszámlához kapcsolódó banki költségeket,

o bírságok, kötbérek és perköltségek;

o jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése

; o üzemanyag-költség;

o biztosítási költségek;

o árukészlet;

o a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség;

o jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

o olyan bérköltségek, melyet nem a munkáltató fizet meg, vagy azt a munkáltató visszaigényelheti (pl. apai pótszabadság, táppénz munkáltatói hozzájáruláson felüli része);

o a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költségei, kivéve az eszközök előírt, projektidőszakra eső rendszeres felülvizsgálatát, szervizelését;

o műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei; o belső képzés (saját munkatársak képzése);

o pályázatírói díj;

o vállalkozásindítási, vállalkozásfejlesztési képzés költségei;

o üzleti terv tanácsadás, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi, adózási tanácsadás költségei;

o vállalkozásindításhoz kapcsolódó mentorálás költsége;

o számviteli törvény szerint nem elszámolható költség;

o nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó költség

Kötelező vállalások a pályázatban!

A pályázó vállalja hogy a támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.

Továbbá hogy a projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló gazdasági, naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum nettó 1.000.000 Ft-ot.