Vidéki infrastruktúra fejlesztés

tanyákon

Célkitűzések

Többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a szénmegkötés fokozása révén hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható energia előmozdításához.

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve.

Tartalom

A vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és az alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. A beavatkozás elsősorban a tanyán élők életszínvonalának javítását szolgálja.

 • háztartási léptékű villamos energia, megújuló energiahasználat és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztések;
 • háztartási léptékű internet vagy internet hálózat lehetőségének megteremtése és kiépítése.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

 • Fenntartási és üzemeltetési terv, megvalósíthatósági tanulmány minősége: indokoltság, költséghatékonyság, innovativitás, fenntarthatóság
 • Térségi szempont
 • Megújuló energia hasznosításához kapcsolódó fejlesztések
 • Energiahatékonyság javítását eredményező fejlesztések
 • A fejlesztés előkészítése/tervezése a közösség bevonásával valósult meg
 • A fejlesztési célok /funkciók célzottan a leginkább rászoruló lakosságot szolgálják
 • Kistelepülésen (1000 fő alatt) vagy tanyás településen megvalósuló fejlesztése
 • A támogatást igénylő nő

Támogathatók:

 • Magánszemélyek.
 • Mezőgazdasági üzemek
 • Önkormányzatok

Jogosultsági kritériumok:

 • fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése
 • üzemen belüli fejlesztés

Nem nyújtható támogatás azon kedvezményezett részére aki:

 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
 • amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező.

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak

Kötelezettségvállalás: Legfeljebb 5 évig terjedő fenntartási kötelezettség

Támogatási forma : Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás köre kedvezményezettek szintjén:

 • Mezőgazdasági üzem esetében a támogatás intenzitás legfeljebb 50%,
 • Magánszemély esetében 100%

Nem támogatható beruházások

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás, kivéve a környezetvédelmi célú földvásárlást

d) állatok vásárlása, egynyári növények vásárlása

e) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba melyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak, kivéve a széles sávú rendszereket.

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu