Tanyafejlesztés – Tanyák háztartási léptékú villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Mire való a tanyafejlesztés pályázat?

A vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek részére

 • háztartási léptékű villamos energia,
 • vízellátás,
 • a szennyvízkezelés fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.

A fejlesztések az alábbi célterületekre fókuszálnak:

 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a települési önkormányzatok számára

 

Az igényelhető támogatás összege:

A támogatás összege: 7.8 millió forint;

A támogatás mértéke: 95 %

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
 • 2023.október 01..
TANYÁNKÉNT A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELSŐ HATÁRA TEVÉKENYSÉGEK SZERINT:
 • háztartási léptékű szennyvízkezelést – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 6 millió forint;
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 6 millió forint;
 • háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: – szigetüzemű rendszer esetében maximum 7,8 millió forint;
 • hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer esetében maximum 6 millió forint

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/2147008
E-mailen: kepzesinfo@videkert.hu

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

 

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás;
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.

3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM, TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Projektmenedzsment;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló, oldó medence kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.