Vízfelhasználás hatékonyságát javító

mezőgazdasági öntözési közösségek

támogatása

Célkitűzések

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve.

Tartalom

Az együttműködés alapú beavatkozások célja az agrárium és a helyi közösségek tagjainak ösztönzése a közös cselekvésre. A gazdálkodói együttműködéseknek kiemelkedően fontos szerepe van. Tapasztalatok sora azt mutatja ugyanakkor, hogy a gazdálkodókban az együttműködésre való készség szintje rendkívül alacsony ma Magyarországon. Éppen ezért minden eszközzel segíteni kell, hogy az együttműködési hajlandóság erősödjön. Jelen beavatkozás keretében önkéntes együttműködések, öntözési közösségek működésének támogatása a cél. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását eredményezi, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik.

Egy nagyobb területet lefedő öntözésfejlesztési beruházás a kistermelői méreteket jóval meghaladó nagyságrendű, hosszútávú tervezést és elköteleződést igényel, ezért ez jellemzően közösségi beruházás keretében tud hatékonyan megvalósulni.

Az öntözéses gazdálkodás nagy beruházási igénnyel és jelentős üzemeltetési költségekkel jár.Az öntözési közösségek támogatása víztakarékos öntözési technológiák bevezetését, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálását és optimális üzemeltetését, fenntartását, energiatakarékos öntözési technológiák bevezetését is elősegíti.

Kizárólag új együttműködések és már létező együttműködések új tevékenységi támogathatók.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részben is alkalmazhatók

Projektterv tartalma és minősége, amelyben értékelése kerülnek az alábbiak:

 • Az együttműködések résztvevőinek szakmai tapasztalata
 • Környezet-, klímavédelmi, tájgazdálkodási és adaptációs szempontok érvényesítése (pl. környezetterhelési szempontból releváns input-hatékonyság javítása, egységnyi szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése; újrafelhasználás vagy újrahasznosítás alkalmazása, ökológiai gazdálkodás folytatása)
 • Az öntözési közösség összetétele (pl.: mezőgazdasági termelők vagy fiatal gazdák száma)
 • Vízfelhasználás hatékonyságának növelése
 • Előnyben részesülnek az alternatív és fenntartható technológiákat alkalmazó közösségek pl: aszálytűrő növények, vagy korszerű öntözéstechnológia alkalmazása

Jogosultsági kritériumok:

 • Projektterv készítése.
 • Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert öntözési közösség.
 • Az öntözési közösségek tagjainak figyelembe kell venni az SPR rendelet 74. cikkében foglaltakat
 • A Stratégiai Terv Rendelet 77. cikkének 2. bekezdése alapján csak az együttműködések új formáinak nyújtható támogatás, ide értve a már létező együttműködéseket új tevékenység kezdése esetén. – 2021/2115 (EU)

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

 • az együttműködést kialakító csoport létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó költségek, ide értve a működési költségeket is,
 • együttműködési, tervezési, projekt előkészítési és projekt-menedzsment tevékenységek költségei
 • a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei,
 • egyéb adminisztrációs költségek

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg: 500.000 EUR

A teljes projektköltség maximum 25%-a „flat rate” típusú költségátalányként fordítható az együttműködési, tervezési és projekt-menedzsment stb. általános tevékenységekre

A projektköltség minimum 75%-a beruházás ill, más, a projekthez kapcsolódó költség, amely egyedi bizonylatokkal számolható el.

A támogatás maximális időtartama 5 év.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu