Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer

(MKR II. pillér):

Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás

Célkitűzések

A gazdaságok fennmaradását biztosító jövedelemnek és a mezőgazdasági ágazat rezilienciájának a támogatása Unió-szerte a hosszú távú élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági diverzitás fokozása, valamint az uniós mezőgazdasági termelés gazdasági fenntarthatóságának biztosítása céljából jön létre.

Tartalom

A gazdaságok fennmaradását biztosító jövedelemnek és a mezőgazdasági ágazat rezilienciájának a támogatása Unió-szerte a hosszú távú élelmezésbiztonság és a mezőgazdasági diverzitás fokozása, valamint az uniós mezőgazdasági termelés gazdasági fenntarthatóságának biztosítása céljából jön létre.

Díjtámogatott biztosítások típusai:

Az „A” típusú biztosítás egyfajta csomagbiztosítás, amely a jégeső, aszály, mezőgazdasági árvíz, téli fagy, tavaszi fagy, őszi fagy, felhőszakadás, vihar időjárási kockázatok mindegyikét együttesen fedezi (ún. összkockázati biztosítás).

„A” típusú biztosítás a felsorolt kárnemekre kizárólag együttesen köthető meg.

A „B” és „C” típusú biztosítások esetében a biztosított választhatja meg, hogy a bevezetőben felsorolt nyolc időjárási kockázati tényező közül külön-külön melyiket vagy akár többet egymással kombinálva kíván biztosítási fedezetbe vonni (ez az ún. nevesített kockázat).

Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás csak azon biztosítási szerződések után igényelhető, amely a mezőgazdasági termelő üzemi szintű növénykultúrájában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen éghajlati jelenségbőleredő kárt fedez.

A díjtámogatás kedvezményezettei kizárólag egységes kérelmet benyújtó, és így aktív mezőgazdasági termelőnek minősülő termelők lehetnek.

Tehát díjtámogatást az a Magyar Államkincstárnál ügyfél-azonosítóval rendelkező termelő igényelhet, akinek az egységes kérelem felületen jelöli, hogy díjtámogatást kér.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás maximális mértéke a megfizetett éves nettó biztosítási díj 70%-a.

Termeléskiesés miatti támogatás alkalmazási köre?

  • kertészeti növények
  • termény

Jövedelemkiesés miatti támogatás alkalmazási köre?

  • ágazatspecifikus

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu