Minőségrendszerek

tájékoztatási és promóciós tevékenységének

támogatása

Célkitűzések

A piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, melyben nagyobb hangsúlyt kap a technológia és a digitalizáció. További cél még a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban.

Tartalom

1. Célterület:

Uniós minőségrendszerek népszerűsítése: Az Unió által elismert minőségrendszerek (földrajzi árujelzők, hagyományos különleges termékek) népszerűsítésére. A minőségrendszerek keretében előállított termékek földrajzi területhez kötődő egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, illetve hagyományos előállítási módszerrel készülnek, ezért a minőségrendszerek ismertségének elősegítése és elismertségének növelése a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását és fogyasztását is ösztönzi.

Csak olyan együttműködés támogatható, amely új együttműködésként jön létre és hajtja végre ezt a tevékenységet vagy már meglévő csoportosulás(ok) kezdenek új tevékenységként tájékoztatási és promóciós tevékenységbe.

A tevékenység csak a minőségrendszerre, illetve a bejegyzett elnevezéssel forgalomba hozott termékre irányulhat.

2. Célterület:

Elismert nemzeti minőségrendszerek népszerűsítése: A beavatkozás nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében.

A minőségrendszert működtető természetes és jogi személyek csoportosulásai.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

  • a promóciós projektterv minősége;

  • a promóciós tevékenység által elérhető célcsoport nagysága;
  • az alkalmazott promóciós eszközök száma;
  • klíma és környezeti szempontok érvényesítése (elérési módok, anyaghasználat, hulladék, stb.)
  • költséghatékonyság, az elérendő célcsoporthoz viszonyított egységnyi költségek aránya
  • többlettermék értékesítése a promóciót követően;
  • ökológiai gazdálkodást folytató tagokkal rendelkező minőségrendszer esetén a minőségrendszer és az uniós ökológiai feltételrendszer együttes promótálása
  • esélyegyenlőségi szempontok és megoldások érvényesítése

Közvetlen költségek: A tájékoztatással és promócióval kapcsolatban felmerülő közvetlen költségek, mint pl. projekt-előkészítés, a szakmai megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások költségei, beruházások, projekt-menedzsment költségei, stb.

A kifizetés típusa: A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítése

Átalányfinanszírozás

A projektköltség teljes összegű, amely fedezi az együttműködés és a végrehajtott műveletek költségét. A közvetlen költségek a ténylegesen felmerült költségek tételes elszámolásával támogathatók, minimum 75% arányban. A közvetett költségek aránya max. 25% lehet.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu