Minőségbiztosítási

és irányítási rendszerekhez

történő csatlakozás támogatása

Célkitűzések

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben.

Tartalom

Az agrárium és a helyi közösségek tagjainak ösztönzése a közös cselekvésre. Tapasztalatok sora azt mutatja, hogy a gazdálkodókban az együttműködésre való készség szintje rendkívül alacsony ma Magyarországon. Éppen ezért minden eszközzel segíteni kell, hogy az együttműködési hajlandóság erősödjön. Különösen fontosnak tartjuk az együttműködés alapú támogatások nyújtását az agrárium szereplőinek ösztönzése érdekében. A minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez való csatlakozás jelentősen képes javítani a gazdálkodók szerepét az értékláncban, új piaci lehetőségek megragadásában, ugyanakkor hozzájárulhat a megtermelt élelmiszerek minőségének, illetve a termelés környezeti és társadalmi körülményeinek javulásához is. Kizárólag új együttműködések és már létező együttműködések új tevékenységi támogathatók.

Az együttműködés célja

Az együttműködés célja, hogy a gazdálkodók számára jelentősen megkönnyítse a tanúsítási rendszerekhez való hozzáférést: a szükséges tudások és jártasságok megszerzését és megosztását, valamint költségmegosztást is szolgál.

Az együttműködés résztvevői lehetnek:

 • az adott tanúsítás megszerzését célzó agrár-gazdálkodók
 • a kiválasztott tanúsítási rendszer elvárásaiban jártas, az adott tanúsítással már rendelkező gazdálkodó, vagy olyan szakmai szervezet, amely nem tanúsító szervezet

Az együttműködésben legalább két mezőgazdasági termelő, élelmiszer—feldolgozó vagy erdőgazdálkodó részvételével valósul meg a kitűzött cél teljesítése.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részben is alkalmazhatók:

 • Projektterv vagy fenntartási terv tartalma és minősége
 • Meglévő üzleti és társadalmi kapcsolatok megerősödése, újak létrehozása, szinergiák kihasználása
 • Az együttműködések résztvevőinek száma
 • Térségi szempont
 • Foglalkoztatás, ideértve az önkéntes munkavállalást
 • Fiatal mezőgazdasági termelői részvétel
 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése

Jogosultsági kritériumok:

 • A gazdálkodó első alkalommal vesz részt minőségbiztosítási vagy -/irányítási rendszerben
 • A gazdálkodók felkészülését segítő partner: az adott tanúsítással már rendelkező gazdálkodó, vagy az célzott minősítés feltételeiben jártas szakmai szervezet, amely maga nem tanúsító szervezet
 • Projektterv vagy fenntartási terv készítése
 • Legalább 2, az adott tanúsítással még nem rendelkező mezőgazdasági termelő, élelmiszer-feldolgozó vagy erdőgazdálkodó részvétele az együttműködésben.

Kötelezettségvállalások (commitments):

 • az együttműködés időtartama: maximum 2 év (tanúsítás megszerzésére) + maximum 4 év (tanúsítás fenntartása, megerősítése), összesen maximum 5 év.
 • a minőségbiztosítási, minőségirányítási tanúsítás megszerzése és érvényes fenntartása legalább 5 évig.

A kifizetés típusa: A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítése

Átalányfinanszírozás

Nem támogatható költségek:

 • Beruházások
 • Ingatlanvásárlás

A tanúsítás költsége része lehet az elszámolható költségeknek, de önállóan nem támogatható.

A közvetlen költségek a ténylegesen felmerült költségek tételes elszámolásával támogathatók, minimum 75% arányban

A közvetett költségek aránya max. 25% lehet.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu