Mezőgazdasági termelők

tevékenységének diverzifikációja

Célkitűzések

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása.

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve

Tartalom

A vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelők vagy erdőgazdálkodók induló vagy már működő nem mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási tevékenységeinek beindításával és továbbfejlesztésével megteremthető a gazdasági több lábon állás. A beavatkozás keretében azon tevékenységek támogathatóak, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodó tevékenységhez.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

 • Üzleti terv minősége
 • Szakmai végzettség
 • Igazolható szakmai tapasztalat
 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése
 • Térségi szempont
 • Társadalmi vállalkozások a pontozás során előnyben részesülnek
 • Minőségi, vagy minősítési rendszerben való részvétel
 • Foglalkoztatás
 • Fiatal gazdák vagy induló fiatalerdőgazdálkodó vállalkozók a pontozás során előnyben részesülnek
 • A támogatást igénylő nő

Támogathatók:

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők vagy erdőgazdálkodók

Jogosultsági kritériumok:

 • Működő mezőgazdasági üzem vagy bejegyzett erdőgazdálkodó
 • Támogatási kérelem benyújtásakor 40%-ot meghaladó mezőgazdasági és erdőgazdálkodási árbevétel
 • Vidéki térségben megvalósuló projekt

Nem nyújtható támogatás azon kedvezményezett részére aki:

nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

 • A támogatás intenzitás legfeljebb 65%
 • Vissza nem térítendő támogatás
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható
 • A támogatás maximális mértéke: 500.000 EUR

Nem támogatható öntözésfejlesztés semmilyen formában

Nem támogathatóak az alábbi beruházások:

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás

d) állatok vásárlása

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak, kivéve a széles sávú rendszereket, valamint az árvíz- és partvédelmet érintő, megelőző intézkedéseket

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu