Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat

Magyarországon a mezőgazdasági kisüzemek az elmúlt évtizedekben a mezőgazdasági termelői kör legnagyobb létszámú és egyben legnagyobb visszaesést elszenvedő csoportját jelentették. Ezek a túlnyomórészt önellátásra termelő, vagy félig önellátó gazdaságok napjainkban is jelentős szerepet játszanak a vidéki háztartások jövedelmének kiegészítésében, de a mezőgazdasági termelés jelentős részének előállításában is.

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése kifejezetten az a kör, ahol egy-egy korszerűsítés, vagy bővítés komoly hatással lehet a megtermelt javakra és így a jövedelmezőségre is. Ezt elősegítendő került meghirdetésre a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása „ pályázat, melynek keretében olyan őstermelők és egyéni vállalkozók pályázhatnak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euró STÉ, de legfeljebb a 6000 euró STÉ üzemmérettel kizárólagosan rendelkeznek (kb. 1,1-2,2 hektár közti ültetvényt, vagy nagyjából kb. 3-7 hektár szántót jelent), vagy ezzel megegyező nettó mezőgazdasági árbevételük volt 2020-ban (962.940 és 1.925.880 Ft. közötti összeg).

Őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania. A projektek kizárólag a meghatározott vidékei térségekben valósítható meg, amelyek a következők: vagy 10 ezer fő népesség alatt, vagy 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei.

Az igényelhető támogatás összege: 15.000 euró. (megközelítőleg 5.400.000 Ft)

A pályázat elnyerése után (Támogatói Okirat hatálybalépésével) egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete , 75%, azaz megközelítőleg 4.050.000 Ft

A támogatási kérelmek benyújtására:

A pályázat hamarosan megnyílik…

Kinek ajánljuk a támogatás igénybevételét?
 • akik jelenleg kis gazdaságok, jelenleg önellátási céllal termelnek gazdaságukban, és ezt igazolni is tudják
 • akik állattartással vagy kertészeti termeléssel foglalkoznak, helyi értékesítést valósítanak meg, vagy ezt szeretnék
 • Akinek az életvitelszerű tartózkodási helye, a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban olyan településen volt, ahol a népesség 10 ezer főnél kevesebb; vagy 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületein.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, 20/2147008
E-mailen: palyazat@videkert.hu

Vállalások:

 • működtetési időszak: támogatói okirat után 5 évig a termelő tevékenységet fenn kell tartani
 • a pályázónak vállalnia kell, hogy a működtetési időszak 4. év végére vagy a birtokmérete, vagy az éves mezőgazdasági termelésből/feldolgozásból származó árbevétele meghaladja a a 6000 eurót. (1.925.880 Ft)
 • kötelező képzésen részt venni szükséges

Előny a pályázat elbírálásánál:

 • kertészeti, állattartási, feldolgozási tevékenység vállalása
 • ha nem nagyvárosból pályáznak
 • szociális szövetkezeti tagság
 • Termelői csoport tagság/Termelői és értékesítési csoport tagság
 • 2020-ban beadott terület alapú támogatással rendelkezik, vagy NEBIH-nél bejelentett állatállománnyal
 • tevékenységét 2-3-4 éve folytatja igazolhatóan
 • mezőgazdasági végzettség