Külterületi helyi közutak fejlesztése

MIRE VALÓ A PÁLYÁZAT A KÖZUTAK FEJLESZTÉSE?

A vidéki térségekben elhelyezkedő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások tulajdonában/vagyonkezelésében álló külterületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása. Cél:

 • a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
 • az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása
 • a földrajzi mobilitás elősegítése
 • a térség gazdaságának fellendítése

PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • 10.000 főnél kevesebb lakosságszámú települések önkormányzatai (lista tartalmazza)
 • 10.000 főnél magasabb lakosságszámú tanyás térségek települések önkormányzatai (lista tartalmazza)
 • 1000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések önkormányzatai (lista tartalmazza)
 • aki regisztrációs számmal rendelkezik
 • konzorciumi formában is van lehetőség
 • Elszámolható költségek:

I. Projekt előkészítés költségei

II. Beruházások

III. Szolgáltatásvásárlások költsége

IV. Projektmenedzsment költségekközutak fejlesztése
Az igényelhető támogatás összege:

A támogatás maximális összege: 300.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 95%

A támogatási kérelmek benyújtására:
 • Nyolcadik szakasz: 2022. március 1. – 2022. május 31.
 • Kilencedik szakasz: 2022. június 1. – 2022. augusztus 31.
 • Tízedik szakasz: 2022. szeptember 1. – 2022. november 30.
EGYÉB TUDNIVALÓK:

1-3 mérföldkő tervezhető

megvalósítási idő: 24 hónap a támogatói okirat hatályba lépésétől

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 20/2147008
E-mailen: palyazat@videkert.hu

közutak fejlesztése

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

 • a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
 • b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

a) használt eszközök és gépek beszerzése;
b) motorral hajtott szárazföldi (kifejezetten személygépjárművek, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek), légi, vízi járművek beszerzése;
c) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;
d) fenntartási, üzemeltetési, pótlási, karbantartási jellegű tevékenységek
e) kátyúzás;
f) egynyári- és kétnyári növények beszerzése;
g) gépjármű parkoló kialakítása;
h) vasúti átjáró fejlesztése, korszerűsítése;
i) a közúti forgalomtól elkülönülő kerékpárút.

VÁLASZTHATÓ, DE ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önkormányzati tulajdonú külterületi, helyi közutakhoz kapcsolódó:

 • a) Szükséges infrastrukturális munkák
 • b) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:
 • sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, kialakítása;
 • szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok fejlesztése, kialakítása, szigetüzemű (villamos-energia hálózatra nem kapcsolt) rendszerrel történő kivilágítása;
 • balesetveszélyes ívek korrekciója;
 • forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.
 • A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása.
 • Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag a projekt keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan
 • Sárrázó kialakítása, felújítása

 

Az alábbiak, amennyiben az alábbiakban felsorolt tevékenységek megvalósítása fizikailag nem kapcsolódik a projekt keretében fejleszteni kívánt útszakaszhoz , akkor a projekt 30 %-áig támogathatóak:

 

 • Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok és a kapcsolódó esőbeállók, felújítása és/vagy kialakítása, szigetüzemű rendszerrel történő kivilágítása.
 • Árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése
közutak fejlesztése