Mezőgazdasági kisüzemek

fenntartható fejlesztése

Célkitűzések

A piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció.

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.

Tartalom

Az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzésének és gazdasági több lábon állásának elősegítése. A mezőgazdasági kisüzemek támogatása különösen meglévő termékszerkezet stabilizálását, fejlesztését, a termelési mód korszerűsítését, környezethatékonyság növelését, magasabb hozzáadott értékű termék előállítását, a digitalizáció előtérbe helyezését szolgálja.

Jogosultsági kritériumok:

 • Működő mezőgazdasági üzem.
 • Legalább 5.000, de legfeljebb 10.000 EUR STÉ üzemméret.
 • Üzleti terv készítése.

Kötelezettségvállalások:

 • A kötelezettségvállalási időszak végéig a mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret növelése 50%-kal.
 • Üzleti tervben vállalt beruházás megvalósítása
 • Legfeljebb 5 évig terjedő fenntartási kötelezettség .

Támogatási forma:

 • Vissza nem térítendő támogatás
 • A támogatás mértéke 60.000 EUR, ami a projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb 85%-a.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

 • Szakmai végzettség
 • Magasabb élőmunka igényű termékszerkezet kialakítása
 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése
 • Térségi szempont
 • Termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagság, illetve kapcsolódó szakmaközi szervezeti tagság
 • Mezőgazdasági szociális szövetkezet vagy abban való tagság
 • Foglalkoztatás.
 • A támogatást igénylő nő

Nem támogathatóak az alábbi beruházások:

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás, kivéve a környezetvédelmi célú földvásárlást, a magas kötöttszén-tartalmú talaj megóvását célzó földvásárlást

d) állatok vásárlása

e) hitelkamat

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu