Generációs megújulás,

gazdaságátadási együttműködés

Célkitűzések

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve.

Tartalom

A fenntartható mezőgazdaság megvalósulásában a gazdálkodói együttműködéseknek kiemelkedően fontos szerepe van. Tapasztalatok sora azt mutatja ugyanakkor, hogy a gazdálkodókban az együttműködésre való készség szintje rendkívül alacsony ma Magyarországon. Éppen ezért minden eszközzel segíteni kell, hogy az együttműködési hajlandóság erősödjön.

-Kizárólag új együttműködések és már létező együttműködések új tevékenységi támogathatók.

A generációváltás – ágazati kereteken túlmutató – kezelése, előmozdítása, az agrár nemzedékváltás gördülékenyebbé tétele a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságú. A beavatkozás azokat az öregségi nyugdíj korhatár közelében lévő gazdálkodókat szólítja meg, akik már tervezik a gazdaságuk átadását

A gazdaságátadási együttműködés keretében a gazdaságot átadó a gazdaság-érték felmérés és gazdálkodás lezárás költségei és az életjáradéki díj-támogatási formáknak a segítségével kaphat ösztönzést a biztos átmenethez, a mentorálás célja pedig segítség nyújtása a gazdaság átadás lebonyolításához.

Támogatható kedvezményezettek:

A gazdaságátadásban résztvevő, törvény szerinti gazdaság-átadó mezőgazdasági termelők, aki elérték, vagy a művelet befejezésének idejére elérik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt.

A támogatható kedvezményezetthez kapcsolódó konkrét jogosultsági kritériumok:

 • Legalább két fő együttműködésén alapuló gazdaságátadás, amelyben teljesülnek a következők:
 • Az együttműködő felek rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásakor gazdaságátadási szándéknyilatkozattal, együttműködési projekttervvel
 • Az együttműködő átadó gazdálkodó a gazdaság átadását megelőző 10 év alatt folyamatosan mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat
 • Az átadni tervezett gazdaság legalább 10 000 EUR STÉ méretű, vagy 10.000 euró mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik.
 • Az együttműködő gazdaság átvevő partner szakirányú végzettséggel rendelkezik

Kötelezettségvállalások, és más előírások:

 • A gazdaságátadási együttműködés legfeljebb 5 éves kötelezettségvállalással jön létre
 • Gazdaságátadási szaktanácsadó igénybevétele, vagy együttműködés a KAP Hálózat vidék- és térségfejlesztés támogató egységével (folyamatsegítés, kommunikáció, konfliktuskezelés stb.)
 • Az együttműködési projekt tervben megfogalmazottak teljesítése
 • A gazdaság átadója az önellátásra szolgáló földterület és állatállományon felül a teljes gazdaságot átadja az átvevőnek
 • Az átadó gazdálkodó az átadást követően – az önellátást szolgáló mértéken felül – nem folytat mezőgazdasági termelést
 • A támogatói döntést követően legfeljebb 2 éven belül az együttműködő feleknek hatályos gazdaságátadási szerződéssel kell rendelkezniük.

A beavatkozás alapján meghatározott gazdaságátadó esetében a támogatási összegek (egyösszegű költségátalány formájában):

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70 000 EUR

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu