Generációs megújulás

gazdaságátvevő támogatásával

Célkitűzések

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben

Tartalom

A beavatkozás célja, hogy egy vagy több gazdaság átadótól átvételre kerüljön egy működő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint a kötelezettségek összessége. A beavatkozás a gazdaság átvevőt támogatja a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában. A generációváltást elősegít, ha a nyugdíj korhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb gazdálkodók veszik át.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

Az átvevő(k) részéről:

 • projektterv tartalma és minősége (Különösen ki kell térni a következőkre: környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése, környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése, minőségrendszerben vagy minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerben való részvétel vállalása, ökológiai gazdálkodás folytatása, foglalkoztatási hatás (beleértve: megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása).
 • a szakmai képzettség szintje,
 • korábban megszerzett szakmai gyakorlat,
 • az átvételt menedzselő tanácsadóval való együttműködés,
 • magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód

Támogatható:

 • Az a személy, aki gazdaságot és annak kötelezettségeit veszi át.
 • Csak természetes személyek között jöhet létre a gazdaságátadás.

Jogosultsági kritériumok (eligibility criteria):

 • A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos gazdaságátadási szerződés.
 • Projektterv
 • A gazdaságátvevő a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel
 • Az átadandó mezőgazdasági üzem minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euro mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik.
 • A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség.

Kötelezettségvállalások (commitments):

 • Részvétel kötelező képzésen
 • A gazdaság átadója az önellátásra szolgáló földterület és állatállományon kívül a teljes gazdaságot átadja az átvevőnek.
 • A gazdaság átvevője az átvett gazdaságot legalább 5 évig működteti, ez idő alatt a gazdaságának az üzemmérete nem csökkenhet az átadáskori üzemméret alá.
 • A gazdaság átvevője a gazdaság átvételét követően élethivatásszerűen mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat.
 • A gazdaság átadásának a támogatói döntést követően legfeljebb 5 évvel le kell záródnia.
 • A gazdaság átvevője az átvett termőföldek föld tulajdonjogának megszerzését követő 5 éven belül, azokat nem engedi át másnak, azt más célra nem hasznosítja és eleget tesz a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettségének.

Az átvevő esetében a támogatási összegek:

 • 10 000 – 50 000 EUR STÉ között 40 000 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR STÉ között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STÉ fölött 100 000 EUR
 • Mezőgazdasági árbevétel esetén:
 • 10 000-50 000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 40 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR mezőgazdasági árbevétel fölött 100 000 EUR

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu