Fiatal gazda pályázat

Mi az a fiatal gazda pályázat?

Ez a pályázat egy olyan tőkeinjekció a 40 év alatti vezetővel rendelkező, kisméretű mezőgazdasági üzemek részére, amellyel lehetőséget kapnak arra, hogy az 5 évnél nem régebbi gazdaságukban külső forrásból olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amit amúgy is megtennének pár év múlva, de most ezt előre hozhatják, mert erre kapnak támogatást.

Mi a kormány célja ezzel a támogatással?

Tudvalevő és ismeretes, hogy az egész Európai Unióban, illetve hazánkban is a gazdatársadalom elöregedett. Gyermekeik részére sok esetben nem tudják átadni gazdaságukat, mivel azok látván a mezőgazdasággal járó munka nehézségét, sok esetben kiszámíthatatlanságát a piacnak, inkább a mezőgazdaságon kívüli szakmát választottak megélhetésük forrásaként.

Idős koruk miatt, a gazdálkodóknál (tisztelet a kivételnek) a fejlesztési kedv is alábbhagy, igy a változó piaci igényekhez, a változó klimatikus viszonyokhoz kevésbé tudnak alkalmazkodni, eredményessége az üzemeknek csökken.

A kormány célja ezzel a támogatás kategóriával, hogy a fiatal, vállalkozó kedvű gazdákat megtartsa a mezőgazdasági termelésben, akik majd vélhetően további beruházások végrehajtásával elő tudják segíteni a mezőgazdaságban a generáció váltást, és az állandóan változó piaci viszonyokhoz jobban, lendületesebben alkalmazkodni tudnak. A kormány önállóan is életképes gazdaságok kialakításában és hosszú távú fenntartásában érdekelt, nem feltétlenül a tőlük befolyt adó miatt, hanem a hazai élelmiszerellátás biztosítása érdekében, hiszen azt a hazai termelőknek kell(ene) megtermelnie.

Kinek ajánlott a pályázat benyújtása?

Új gazdaság létrehozásánál, azoknak a 40 év alattiaknak, akik valóban a mezőgazdasági pályán képzelik el a jövőjüket.

Mivel a támogatás elég nagy összegű egy önálló gazdaság kialakításához, a támogatási kérelem előírta mindig is a főállásban való közreműködést a 2. vagy a 3. évtől, mivel a cél az, hogy ebből éljen meg a fiatal gazda. Amennyiben nem a mezőgazdasági pályán képzeli el a jövőjét a pályázó, javaslom, ne vágjon bele. 2007 óta írunk fiatal gazda pályázatot, és láttuk, hogyan lehet elvéreztetni, elbukni a pályázati összeget, amennyiben nem 100% energiát, szakmát és odafigyelést tesz bele a fiatal gazda a pályázatának megvalósításába. A fiatal gazda pályázatot másodállásban nem lehet folytatni. Nem azért, mert a jogszabály sem teszi lehetővé, hanem azért kéri a pályázati kiírás azt, hogy főállásban kell végig gazdálkodni, mivel másként nem lesz, nem lehet és nem szokott sikeres lenni a pályázati vállalások megvalósítása.

Tehát előnyben a vállalkozó kedvű, nagy kitartással rendelkező és a mezőgazdaság iránt elkötelezett fiatalok vannak!

A pályázat sikeres megvalósításánál nagyon sokat számít a meglévő szakmai tapasztalat. Az a mi tapasztalatunk, hogy amennyiben a fiatal gazda pályázat 5 megvalósítási évének időszaka alatt akar valaki belejönni a szakmába, az ott, abban az időszakban veszélyes. Mezőgazdasági tevékenysége alatt, minden kezdő gazdálkodó EL FOGJA követni azokat a hibákat, amiket el lehet követni, ezeken a buktatókon ÁT KELL mennie. De nem mindegy, hogy a buktatókat az 5 év alatt éli meg és vészeli át és javítja ki (amikor már eredményt vállalt a pályázatában) vagy már előre kitapasztalja azokat, a kötelező vállalási időszak előtt, és tudja, mit

Milyen tevékenységre pályázzon a fiatal gazda a pályázatában?

Szoktam mondani:

 • amihez ért – mert már kitapasztalta a buktatóit
 • amire van piaca – lehetőleg szerződéses, hogy a matek is kijöjjön a végén
 • és amit szeret, mert akkor nem fogja abbahagyni egy kis nehézség miatt
 • ami eltartja őt és a családját. Olyan éves / havi bevételi szintet kell tervezni, ami elégséges a család eltartására, és meg is lesz vele elégedve. Ennek a pénzügyi tervezésnek a híján egy jobban fizető fix munkahely kecsegtetőbb lesz a megélhetés szempontjából, viszont kiszállni a fiatal gazda pályázatból 5 évig nem lehet, csak a 100%-os támogatási összeg visszafizetési terhe mellett.

Mi volt eddig?

2007 és 2017 között volt 5 pályázati szakasz a fiatal gazdáknak, melyen 40.000 eurót lehetett nyerni, gazdaság indításhoz.

A pályázati feltételek folyamatosan változtak, ahogy a Vidékfejlesztési Minisztérium is látta, hogy hol a buktató a pályázatok megvalósításánál, és mivel ők sem a pályázat meghiúsulásában érdekeltek, a pályázati kiírás feltételeit folyamatosan módosították, javították.

Pályázni tudott, aki max 1 éve folytatott mezőgazdasági tevékenységet, max 40 éves, volt mezőgazdasági szakirányú végzettsége. 6000 euró STE -től lehetett pályázni ami az ste kalkulátor szerint egyenlő 7 ha kukoricával, vagy 1,7 ha szántóföldi zöldséggel, vagy 1300 m2 fóliás zöldség termesztéssel, vagy 4 tehén vagy 330 db tojótyúk tartásának felel meg. (a példa kedvéért), és ezt kellett felfejleszteni.

A legutolsó pályázati kiírásban elvárás volt a főállás vállalása 2 év után, a saját üzleti tervünk megvalósítása, előnyben részesültek a biogazdálkodást vállalók, a magasabb munkaerő igényű ágazat vállalása, mint pl. kertészet vagy állattartás, és a minél több éves szakmai gyakorlat megléte. Itt már nem számított, hogy a pályázó tanyán lakik e vagy sem. A pályázati összeget elkölteni a pályázó saját üzleti tervével kapcsolatban lehetett, akár földvásárlásra is fordíthatta.

Mit lehet már tudni a 2023-tól induló fiatal gazda pályázatról ?

Amit lehet tudni, azt mi is a Közös Agrár Politika 2023-2027 évi Nemzeti Stratégiai Tervének kivonatából ismerjük, ez azonban egy vitaanyag, ami Hazánk és Brüsszel között egyeztetések alatt finomodni fog, majd pedig hazánkban jelenik meg pályázati kiírás formájában.

Itt is egyértelműan a generációs megújulás, a termelők ágazatban tartása, a fiatalok alacsony tőke felhalmozási szintje és a fenntartható vállalkozás fejlesztés indokolja a pályázat létjogosultságát.

Mit fognak figyelembe venni a pályázatnál?

 • üzleti terv minősége
 • szakmai képzettség szintje
 • korábban megszerzett szakmai gyakorlat
 • magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység (kertészet vagy állattartás)
 • ökológiai gazdálkodás folytatása
 • foglalkoztatás (plusz pont)

Ki pályázhat?

természetes személy, vagy jogi személy

o legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki

mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik,

legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet,

legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik (minimum 12 ha kukorica, 3 ha szántóföldi zöldséggel, vagy 2000 m2 fóliás zöldségtermesztéssel, vagy 6 tehén vagy 530 db tojótyúk tartásának felel meg)

legkésőbb a 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét

és a 4. évben / évtől köteles a gazdaságát személyes közreműködéssel vezetni

szaktanácsadóval való együttműködés

kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30 000 EUR értékben, számlás elszámolással.

Minimum 10 000 EUR STÉ fenntartása az 5. év végéig.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke 100.000 euró lehet, az alábbiak szerint:

 • Vissza nem térítendő átalánytámogatás 40.000 EUR (ez lehet előre kiutalva)
 • + kötelező beruházás 5 éven belül, minimum 30 000 EUR értékben, számlás elszámolással. (tehát ha el akarjuk érni a maximum 100.000 eurós támogatást, akkor 60.000 eurót kell beruházásra fordítani)

Megvalósítási időszak: 5 év, tehát minimum eddig kell fenntartani az üzemet

Fontos, hogy aki a családból akar földet, gazdaságot átvenni, a gazdaság átvevőnek és a gazdaság átadónak is lesz erre külön forrás biztosítva.

Javaslatok:

 • olyan tevékenységgel pályázzunk, amihez értünk
 • olyan terméket termeljünk, mihez van termékértékesítői / TCS / TÉSZ / felvásárlói szerződésünk, vagy legalább egy biztos piaci értékesítési lehetőség megléte, na nem azért mert a pályázat eleve meglévő piaci kapcsolatokat plusz pontokkal honorálja, hanem mert szükséges az üzleti terv elkészítéséhez egy reális piaci árral való bevétel kalkulációt elvégezni, hogy pozitív egyenleggel zárjunk
 • annyit vállalunk be birtokméretet, amivel mi magunk, vagy a családtagjainkkal elbírunk, és megbírunk, mert napszámos kínálat nagyon gyenge, erre nem lehet alapozni 5 év működést, vagy alkalmazottat lehetne bevállalni, viszont nem az a tapasztalat, hogy kezdő vállalkozó ki bírná fizetni az alkalmazott egyre növekvő bérét, mikor ő is a saját jövedelmét termeli ki éppen. Nézze meg, mi az a birtokméret, amit Ön és / vagy a családdal együtt meg bírnak művelni vagy el tudnak látni? Azt vállalja be, azzal gondolkodjon a pályázata során.

Mi van a pályázat elnyerése után?

A pályázat elnyerése után 9 hónapon belül meg kell kezdeni a beruházást, és meg kell valósítani az üzleti tervben foglalt beruházásokat, ha foglalkoztatást vállaltam, akkor azt, ha biogazdálkodás bevezetését vállaltam, akkor azt, és működtetni kell a gazdaságot 5 évig.

Lehet másik pályázatra pályázni ennek elnyerése után?

Természetesen, a fiatal gazdákat +10% támogatás intenzitással támogatják még egyéb beruházásaiknál, amennyiben az egy újabb pályázattal valósul meg.

NE feledjük, a fiatal gazda pályázat összegét előre kifizetik, viszont az összes többi pályázat (gépbeszerzés, hűtőház, állattartó telep fejlesztés, építés, öntözés, egyebek) már mind utófinanszírozásos, ami azt jelenti, hogy amennyiben megnyerünk egy 10 milliós pályázatot, 50 + 10%-os támogatási intenzitással, azt a beruházást már előre ki meg kell finanszírozni, hogy a 60% támogatást utólag megkapjuk rá.

A fiatal gazda ezt a plusz 10%-os támogatási felárat 5 évig kaphatja, mert a fiatal gazda státusz 5 évig él.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu