Fiatal mezőgazdasági termelők és új mezőgazdasági

termelők, valamint a vidéki induló vállalkozások

tevékenységének megkezdése

Célkitűzések

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve.

Tartalom

A mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása, az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése érdekében szükséges olyan támogatásokat biztosítani, amelyek a mezőgazdasági termeléssel élethivatásszerűen foglalkozni kívánó gazdálkodók indulását segítik elő. A fiatalabb generáció tagjaira alapvetően jellemző, hogy életkori sajátosságukból fakadóan jellemzően nem, vagy alacsonyabb összegű felhalmozott tőkével rendelkeznek, ami szintén indokolja támogatásukat.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges (selection criteria):

 • üzleti terv minősége,
 • szakmai képzettség szintje,
 • korábban megszerzett szakmai gyakorlat,
 • magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód,
 • ökológiai gazdálkodás folytatása,
 • foglalkoztatási hatás,
 • a támogatást igénylő nő,

Támogathatóak:

 • Természetes személyek
 • Jogi személyiségű vállalkozások.

Jogosultsági kritériumok

a) legalább 18 és legfeljebb 40 éves természetes személy, aki:

 • államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet,
 • legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik.

b) mezőgazdasági tevékenységet a pályázat benyújtásától számított 5 évnél nem régebben főtevékenységként végző jogi személy esetén:

 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa legalább 18 és legfeljebb 40 éves,
 • a jogi személy vezető tisztségviselője és tulajdonosa államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
 • a jogi személy legalább 10.000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa együttesen legfeljebb 50.000 STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

Kötelezettségvállalások (commitments)

 • a támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv végrehajtását,
 • az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése legkésőbb a 4. gazdálkodási év végére,
 • a kedvezményezett, illetve a jogi személy ügyvezetője és tulajdonosa az üzleti tervben vállalt időszak elteltével legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét, és köteles a gazdaságát személyes közreműködéssel vezetni,
 • évenkénti beszámoló benyújtása,
 • szaktanácsadóval való együttműködés
 • Minimum 10 000 EUR STÉ fenntartása az 5. év végéig.

A támogatás maximális mértéke: 40.000 euró.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu