Együttműködések támogatása

új OEM/OFJ/FJ/HKT létrehozására

az EU-s minőségrendszerek keretében

Célkitűzések

A mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban.

Tartalom

A beavatkozással olyan együttműködések létrejöttét ösztönözzük, amelyek arra irányulnak, hogy az EU-s minőségrendszereken belül új OEM/OFJ/FJ/HKT termékleírások kerüljenek kidolgozásra és új elnevezések kerüljenek bejegyzésre. A beavatkozás célja az Unió által elismert, az 1308/2013/EU, a 1151/2012/EU, valamint az (EU) 2019/787 rendeletek szerinti minőségrendszerekben részt vevő gazdaságok versenyképességének növelése, a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban, valamint a minőségrendszerben résztvevő felek közötti együttműködés erősítése.

A minőségrendszerek keretében előállított termékek földrajzi területhez kötődő egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, vagy hagyományos előállítási módszerrel készülnek, ezért a minőségrendszerekben való részvétel ösztönzése elősegíti a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását.

Kizárólag új együttműködések és már létező együttműködések új tevékenységi támogathatók.

A támogatás maximális időtartama öt év.

Kiválasztási alapelvek, amelyek részben is alkalmazhatók:

kedvezőbb elbírálásban részesül a projekt, ha

 • a meglévő csoportosulásban legalább 10 szereplő vesz részt
 • az együttműködés legalább egy résztvevője fiatal mezőgazdasági termelő;

a projektterv értékét növeli

 • szakirányú iskolai végzettség;
 • projektterv minősége.

Jogosult kedvezményezettek:

 • meglévő, jogi személyiséggel rendelkező csoportosulás támogatható, amely eredetmegjelölések és földrajzi jelzések OEM/OFJ/FJ-ként történő elismertetését, illetve hagyományos különleges termékek elismertetését új tevékenységként kezdeményezi és amelyben legalább két szereplő vesz részt, akiknek tevékenysége hozzájárul az intézkedés céljainak megvalósításához vagy
 • új, jogi személyiséggel rendelkező csoportosulás támogatható, amely eredetmegjelölések és földrajzi jelzések OEM/OFJ/FJ-ként történő elismertetését, illetve hagyományos különleges termékek elismertetését kezdeményezi és amelyben legalább tíz szereplő vesz részt
 • a tagok olyan természetes és jogi személyek, akik/amelyek az adott eredetmegjelölést, földrajzi jelzést vagy hagyományos terméket, illetve az ehhez szükséges alapanyagot az újonnan létrejött együttműködés keretein belül állítják elő.

Nem nyújtható támogatás

Nem nyújtható támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet vagy a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján

 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (a nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése határozza meg) illetve
 • amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

A támogatás kétféle költséget finanszírozhat:

 • a csoportosulásnak a hagyományos különleges termékre vonatkozó termékleírás kidolgozásával, valamint az együttműködés létrehozásával és működtetésével kapcsolatos költségei, továbbá
 • a csoportban tag termelőnek/előállítónak a minőségrendszer (beleértve a vonatkozó termékleírás) követelményeinek való megfelelés és a formális csatlakozás során felmerülő költségei

Jogosult költségek:

 • az új együttműködés létrehozásával és fenntartásával összefüggő költségek, ideértve a működési költségeket is,
 • a termékleírás és egyéb kapcsolódó dokumentumok (pl. egységes dokumentum) kidolgozása során igénybe vett szolgáltatások díjai (például, de nem kimerítően: tanácsadási szolgáltatás, szaktanácsadási szolgáltatás, szakértői tevékenység, analitikai vizsgálatok költségei stb.),
 • egyéb, a bejegyzés iránti kérelem elkészítésével kapcsolatban felmerülő költség,
 • kapcsolódó hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségek,
 • projekt-előkészítés költségei,
 • az uniós elismertetés költségei,
 • egyéb adminisztrációs költségek

A kifizetés típusa: A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítése

Támogatások köre a kedvezményezettek szintjén:

 • A projektköltség teljes összegű, amely fedezi az együttműködés és a végrehajtott műveletek költségét
 • A projektköltség minimum 75%-a, beruházás ill, más, a projekthez kapcsolódó költség (pl. felmérések és tanulmányok, tudásmegosztási költségek, szakértői költség, fordítás-tolmácsolás, stb.), amely egyedi bizonylatokkal számolható el.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu