Együttműködések már létező

nemzeti minőségrendszer vagy uniós

minőségrendszerben bejegyzett OEM/OFJ/FJ/HKT esetén

Célkitűzések

A mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban.

Tartalom

Kizárólag új együttműködések és már létező együttműködések új tevékenységi támogathatók.

1. Uniós minőségrendszerek alintézkedés:

Az Unióban az 1308/2013/EU, vagy az 1151/2021/EU, vagy az (EU) 2019/787 rendelet szerinti bejegyzett, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel,vagy hagyományos különleges termék elnevezéssel ellátott termékre irányuló új együttműködés, illetve a bejegyzett elnevezés szerinti terméket érintő új tevékenység megkezdése. A beavatkozás célja az, hogy javítsuk a minőségrendszerekben résztvevő termelők, előállítók részvételét.

Az együttműködés új formájának tekintjük amikor:

1) az 1151/2012/EU, 1308/2013/EU, vagy az (EU) 2019/787 rendeletek szerinti, új termelői érdekcsoport vagy csoportosulás jön létre;

2) meglévő csoportosulás az eAmbrosia nyilvántartásban „nyilvántartásba került” státusszal szereplő elnevezés szerinti terméket érintő új tevékenységbe kezd, mint pl.:

 • a csoportosulás tagjai által előállított, forgalmazott termék minősége, hírneve és hitelességének biztosítása a kereskedelemben; vagy

 • az Unió által bejegyezett elnevezés kereskedelmi használatának nyomon követése; vagy

 • fellépés az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők, illetve a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó szellemi tulajdonjogok megfelelő védelmének biztosítása érdekében; vagy

 • olyan tevékenység végzése, amely biztosítja az Unió által jóváhagyott termékleírásnak való megfelelést (pl. belső ellenőrzés bevezetése); vagy

 • minőségrendszerek teljesítményének javítását és a termékek értéknövelését célzó tevékenységek végzése.

A támogatás maximális időtartama öt év.

A projekt kedvezőbb elbírálásban részesül, amennyiben:

 • a már meglévő csoportosulásban legalább tíz szereplő vesz részt;
 • a csoportosulás legalább egy résztvevője fiatal mezőgazdasági termelő;
 • a tagok minél nagyobb része szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik

2. Elismert nemzeti minőségrendszerek alintézkedés:

Elismert és nyilvántartásba vett nemzeti minőségrendszer, illetve önkéntes mezőgazdasági termék-tanúsító rendszer (a továbbiakban együtt: minőségrendszer) keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő, más, hasonló termékek. A beavatkozással ösztönözni kívánjuk a tanúsítottan magasabb minőséget képviselő termékek előállítását.

Kiválasztási szempontok:

A projektek kedvezőbb elbírálásban részesülnek, amennyiben a tagok vagy egy részük

 • részt vesznek termelői csoportban (TCS) vagy termelői szervezetben vagy szakmai-szakmaközi szervezetben;
 • szakirányú iskolai végzettséggel rendelkeznek
 • részt vesznek többféle termékkel a létrehozandó minőségrendszerben,
 • uniós jogszabály (EU 848/2018 rendelet) alapján ökológiai termelők

Egyedi jogosultsági feltételek uniós minőségrendszerek esetén:

a) olyan újonnan létrejött, jogi személyiséggel rendelkező csoportosulás támogatható, ahol:

 • mezőgazdasági termék esetén a szereplők legalább 2/3-a mezőgazdasági termelő
 • élelmiszeripari termék esetén a szereplők legalább fele mezőgazdasági termelő

b) olyan meglévő csoportosulás támogatható, amelyben legalább két szereplő vesz részt, akiknek tevékenysége hozzájárul az intézkedés céljainak megvalósításához és akik közül az egyik:

 • mezőgazdasági termék esetén olyan mezőgazdasági termelő, aki a minőségrendszer szerint bejegyzett elnevezéssel forgalomba hozott termék vonatkozó termékleírás szerinti előállítását végzi;

c) a tagok természetes és jogi személyek:

akik terméketa csoportosulás keretein belül állítják elő, ill.

 • vállalják, hogy legalább három évig részt vesznek a minőségrendszerben és
 • tevékenységüket bejelentik az ellenőrzésekért felelős illetékes kormányhivatalhoz vagy a NÉBIH-hez;

A kifizetés típusa: A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítése

Átalányfinanszírozás

Átlag egységösszeg: 12 050 euró/együttműködés. A projektköltség teljes összegű, amely fedezi az együttműködés és a végrehajtott műveletek költségét. A projektköltség minimum 75%-a beruházás ill, más, a projekthez kapcsolódó közvetlen költség (pl. felmérések és tanulmányok, tudásmegosztási költségek, szakértői költség, fordítás-tolmácsolás, stb.), amely egyedi bizonylatokkal számolható el.

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu