Díszkertészeti ágazat

kisvállalkozásainak támogatása

Célkitűzések

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve.

Tartalom

A díszkertész ágazat szerves részét képezik és a mezőgazdasági termelés volumenének bővülését elősegítik az ágazati szereplők által végzett, mezőgazdasági termelésnek nem minősülő tevékenységek. A megcélzott kedvezményezetti kör elsősorban a helyi lakosság számára biztosítja az élhető, egészséges lakóhelyhez szükséges növényanyagot és a kapcsolódó szolgáltatásokat, ily módon hozzájárulva a vidéki Magyarország népességmegtartó erejéhez, egyben számottevő mértékben növelve a helyi foglalkoztatottságot. A kiválasztás során előnyben kell részesüljenek a megfelelő szakképzettséggel vagy jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókat alkalmazó vállalkozások, hiszen ez biztosítja a fogyasztók hosszútávú elégedettségét és az ebből fakadó bizalmát.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

 • Üzleti terv minősége
 • Szakmai végzettség
 • Igazolható szakmai tapasztalat
 • A dísznövény ágazathoz köthető tevékenységek végzésének igazolása a beadást megelőző két teljes naptári év folyamán
 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése
 • Térségi szempont
 • Tagság a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete valamelyik tagszervezetében
 • Foglalkoztatás
 • A támogatást igénylő nő

Jogosultak köre:

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő, dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások

Jogosultsági kritériumok:

 • ügyfél-azonosítóval rendelkező gazdálkodó
 • Támogatási kérelem benyújtásakor 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági vagy 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási árbevétel
 • A vállalkozás tevékenysége legalább a pályázat benyújtását megelőző két évben magában foglalja a következők legalább egyikét: zöldterület-kezelés, dísznövény-kiskereskedelem, dísznövény-nagykereskedelem
 • Mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül
 • Vidéki térségben megvalósuló projekt

Kötelezettségvállalások (commitments):

 • A vállalkozás árbevétele nő
 • Az üzleti tervben vállalt beruházás megvalósítása.
 • Legfeljebb 5 évig terjedő fenntartási kötelezettség

Támogatási forma : Vissza nem térítendő támogatás

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a

A támogatás maximális mértéke: 100.000 EUR

 • A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 80%-ig, amennyiben a beruházás a környezetvédelmi és a klíma specifikus célkitűzéseket, valamint állatjóléti fejlesztéseket szolgálja.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható
 • Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.

Nem támogathatóak az alábbi beruházások:

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás

d) állatok vásárlása

e) hitelkamat

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak

g) erdőtelepítésbe történő beruházások

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu