Állattartó telepek járványvédelmi

beruházásainak támogatása,

sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával

Célkitűzések

A piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, többek között oly módon, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció.

Az uniós mezőgazdaság által az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válasz javítása, többek között a magas minőségű, biztonságos és tápláló, fenntartható módon termelt élelmiszerek, az élelmiszer-pazarlás mérséklése, az állatjólét fokozása és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem terén.

Tartalom

A beruházások támogatására nem csak a versenyképesség növelésének alapvető eszközeként lehet tekinteni, hanem olyan lehetőségként, amelyek révén az állattartók képesek napjaink egyik legégetőbb problémakörére, az állategészségügyi kockázatokra ésszerű válaszokat adni.

Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően például az állatok nagyobb mozgásteret kapnak, illetve a mezőgazdasági létesítményekben megfelelő férőhely és mikroklimatikus viszonyok alakulhatnak ki ezáltal javul az állatok egészségi állapota, csökken a di-stressz állapot és sertések esetében az farokrágás veszélye is kiküszöbölhető, mindamellett, hogy a járványos betegségek, mint az ASF kockázata csökkenthető. A beavatkozás kiterjed továbbá a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatát csökkentő technológiák, eszközök beszerzésére és kapcsolódó épületek kialakítására és fejlesztésére.

A beavatkozás két célterületet tartalmaz:

 • A célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása
 • B célterület: Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából.

A kiválasztási szempontok megállapítására irányadó elvek, amelyek részbeni alkalmazása is lehetséges:

 • Üzleti terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel
 • A pályázó állami elismeréssel rendelkező együttműködés
 • Vállalkozásméret
 • Minőségrendszerekben való részvétel
 • Térségi szempont
 • Társadalmi vállalkozások
 • A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg
 • Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés
 • Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés
 • Foglalkoztatás
 • A támogatást igénylő nő
 • Sertés esetében a farokkurtítás megelőzése, amely a férőhely növeléssel teljesítendő.

Jogosultak köre:

Mezőgazdasági termelő:

 • aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.
 • akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek

Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.
A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetnek:

 • a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel kell rendelkeznie és az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia
 • a szövetkezetben részt vevő tagok előző évi árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés a meghatározott feltételek igazolása nélkül is mezőgazdasági termelőnek minősül

Jogosultsági kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termelők:

 • Természetes személyek
 • Jogi személyiségű vállalkozások
 • Jogi személyiségű nonprofit szervezetek

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek – valamennyi célterület esetében:

a) Járványvédelmet szolgáló épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Járványvédelmet szolgáló új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak

d) Immateriális beruházások

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

“A” célterület esetében:

Támogatott tevékenységnek minősülnek többek között az alábbiak

Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek, többek között:

– Telepi fertőtlenítőkapu telepítése;

– Telepi hullatároló, kéz- és lábfertőtlenítő, gumicsizma mosó kialakítása;

– Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval;

– Kerítésrendszer, kerékfertőtlenítő medence, állatrakodó kialakítása.

Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése, többek között:

– Telepi hullaégető beszerzése;

– Fertőtlenítő permetező, ózonos fertőtlenítő, mosóberendezések, tisztítógépek beszerzése;

– Ködképző berendezés, UV lámpák, légfüggönyök beszerzése.

“B” célterület esetében:

A sertés mozgási szabadságának növelése karámok építésével vagy átépítésével, amellyel nagyobb férőhely biztosítható.

A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest 15%-al nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt:

a) többlet szalma biztosítása

b) levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,

c) a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,

d) egészségi állapot monitorozása,

e) részben tömör padlózat biztosítása.

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Támogatási forma:

Vissza nem térítendő támogatás

A kifizetés típusa: A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítése

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 85 000 EUR

Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +36 42/430-313, +36 20/214-7008
E-mailen: palyazat@videkert.hu