A Vidékfejlesztési Program (VP) pályázati felhívásai támogatják alapvetően a mezőgazdasági termelőket.

Milyen pályázati felhívás az, ami most nyitva van és pályázható?

  • VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
  • VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A VP-ben alapvetően is mezőgazdasági termelők tudnak pályázni, a legtöbb esetben akkor, ha
meglévő gazdálkodási egysége van.
A VP pályázati felhívásaival kapcsolatban tudni kell, hogy általában utófinanszírozásosak, ami azt jelenti, hogy előbb meg kell valósítani a beruházást, majd visszatérítik valamennyi, általában 50-60-70 %-át.

Ennek könnyítése érdekében 24 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra, és 1-4 mérföldkőben (ütemben) kell megvalósítani a vállaltakat, így lehetőség van pl. az 1. mérföldkő benyújtása után visszakapott támogatást újból felhasználni a 3. vagy 4. mérföldkő megvalósításához.
A fiatal gazda pályázatoknál nincs mérföldkő.

A pályázatok megvalósításáról

A pályázat megvalósítása fejlesztést vagy beruházást jelent.
Ez előbb a gazdálkodó fejében jelenik meg, hogy az Ő elképzelése szerint a saját gazdaságát mi vinné előre.
A gazdaságok fejlesztésének is meg vannak a maga fokozatai, lépcsői, amihez pályázati forrásokat hívhatunk le.
Sajnos a legtöbb esetben nem esik egybe a soron következő fejlesztési szakasz a pályázatok kiírásának időpontjával.

De fejleszteni szükséges a piaci versenyképesség miatt, ha van hozzá támogatás, ha nincs.

Tapasztalataink alapján az a helyes eljárás, hogy fejlesztéseinket a magunk elképzelései szerint és ütemében valósítjuk meg, és ha van hozzá forrás, igénybe vesszük.
A helytelen az, ha az adott, hirtelen kiírt pályázati forrást látva saját gazdasági célkitűzéseinket mellőzve, azt a beruházást pályázzuk meg, ami épp nyitva van.

Pályázat megnyerése után

A pályázat elnyerésével kezdődik a megvalósítás időszaka.
1-2 hosszú és bonyodalmas év. Engedély, kivitelező, elszámolás, mérföldkövek, MVH ellenőrzés, kivitelező ellenőrzése, kifizetési kérelem beadása, mire végül megvalósul a beruházás. Pontosan, összhangban a pályázatban leírtakkal.
Ez a cégünk projektmenedzsment időszaka is a gazdálkodóval közösen.

Mi a teendő akkor, ha nincs épp olyan pályázat, ami nekünk kellene?

  1. Egy személyes találkozó alkalmával, eltervezhetjük a piaci viszonyok, az Ön gazdasági adottságai és fejlesztési elképzelései alapján azokat a teendőket, beruházásokat, fejlesztéseket, amik valóban az Ön gazdasága életképességét, piaci versenyképességét növelik.
  2. beruházásait, fejlesztéseit önerős beruházással is megvalósíthatja, igaz, hosszabb idő alatt, mint pályázattal, de stabilan
  3. egyéb, kedvező kamatozású hitelhez is hozzájuthat a beruházásához, és nem kell várnia a következő pályázati felhívás megjelenéséig
  4. várhat a következő pályázati ciklus 2021-2027 időszakban megjelenő pályázataira

Meddig kell várni a következő pályázati ciklus felhívásaira?

A következő pályázati ciklus 2021-ben kezdődik, és 2027-ig tart. Elvileg.
Már látjuk, hogy 2023 környéke az, mikorra Magyarország benyújtja és Brüsszel elfogadja a 2021-2027 évi Vidékfejlesztési Programot. Utána kezdődnek el majd kijövögetni a pályázatok. Nem tudni melyik, és mikor.

Kapcsolat

Mezőgazdasági Vállalkozások stratégiai tervezése:

Pályázatírás: