Vidékfejlesztési Program 2023 – 20272023-03-16T12:06:09+00:00

Jelenleg futó pályázatok

tanyafejlesztés

A vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek részére

  • háztartási léptékű villamos energia,
  • vízellátás,
  • a szennyvízkezelés fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.
öntözésfejlesztés
  • Víztározók létesítésének támogatása
  • Természetes szűrőmezők kialakítása
  • Meliorált utak kialakítása:
  • Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása
  • Új öntözőberendezések beszerzése
  • Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

Várható pályázatok

A beavatkozás célja a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén. A beavatkozás a mezőgazdasági ágazat fejlesztésén, versenyképességének javításán keresztül hozzájárul a SWOT-okban azonosított szükségletek kielégítéséhez.

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára.

A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben.

A piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt.

A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben.

Friss blogjaink