Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése
"véleményezés alatt"

Mire való a pályázat?

 • Vidéki mezőgazdasági termelők induló vagy már működő turisztikai szolgáltató tevékenységeinek fejlesztése
 • Vidéki mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten turisztikai térségekben.
 • A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése
 • Jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 – 1000 db.

Támogatható tevékenységek

 • Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
  – új épület építése;
  – olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Választható, önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható tevékenységek:

(1) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.

(2) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

Az 1 és 2 pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.

(3) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
(4) Eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
(5) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
(6) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
(7) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
(8) Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.


Nem támogatható tevékenységek

a) mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
b) élő állatok és mezőgazdasági/gazdasági célt szolgáló növények beszerzése;
c) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
d) nyaralóhajó és az abból kialakítandó nyaralóhajó-szálláshely fejlesztése;
e) kemping szálláshely-, üdülőháztelep szálláshely-, nem üzleti célú szabadidős szálláshely-, közösségi szálláshely-, munkásszálló fejlesztése;
f) fegyver, lőszer, robbanóanyag és pirotechnikai eszköz beszerzése;
h) helyi közút fejlesztése;
i) mobil WC, mobil konténer, mobil őrbódé beszerzése;

A támogatás maximális összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint

Támogatási intenzitás:

 •  a projekt megvalósulási helye szerinti település nem besorolható járásban lévő település 50%
 • kedvezményezett” járásban lévő településen 60%
 • fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%

Pályázók köre:

 • Vidéki térségekben működő
 • mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket) (0-9 fő alkalmazott van maximum)
 • akinek székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;
 • igazolja, hogy a páláyzat benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • regisztrációs számmal rendelkezik

Megvalósítás helye:

 • Vidéki térségben lakók, ahol
  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei;
   Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.
 • falusi szálláshely létesítésére a 
  • Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzékében nem szereplő településeken,
  • valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével
  • az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken van lehetőség.

Vállalások:

 • Amennyiben a pályázó munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot (a pályázat benyújtását megelőző év átlag létszámát)
 • szálláshelynek a fenntartási időszakban évente legalább igazoltan 100 napos nyitva tartással kell üzemelnie
 • vendégéjszakák számának a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben 10 %-kal meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó évben mért értéket.
 • Ha falusi szálláshely fejlesztése valósul meg, vállalni kell a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány megszerzését
 • rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokkal tudunk pályázni
 

A pályázat beadási határideje:

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

Előnyt élvez a pontozásnál:

 • a megvalósítás helye
  • turisztikai térség
  • a terület  “Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése” rendelet szerinti települések valamelyikén helyezkedik el.
  • Felzárkózó település listában található
  • Komplex programmal fejlesztendő járásban van található a fejlesztés helyszíne
  • Fejlesztendő járásokban van található a fejlesztés helyszíne
  • Kedvezményezett járásban található a fejlesztés helyszíne
  • Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott településen van a fejlesztés helye
  • új munkahely létesítése
  • falusi szálláshely létrehozása valósul meg

Egyéb tudnivalók:

 • 1-3 mérföldkőben, megvalósítási szakaszban valósítható meg a pályázat.
 • Megkezdett projekt nem támogatható
 • Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap alatt kell megvalósítani a beruházást
 • Fenntartási időszak: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év

 

Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, keressen bizalommal !

Elérhetőség:

Tel: 20/2699812

E-mail: palyazat@videkert.hu

Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a

Töltse ki az alábbi mezőket, kollégánk visszahívja Önt!

  Vidéki turizmus fejlesztés- Nagydiverzifikációs pályázat