Játékszabályzat

Magyar Vidékért Kft. közösségi média oldalain közzétett nyereményjátékok általános játékszabályzata

Játékban való részvétel feltételei:

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a Magyar Vidékért Kft. által közzétett nyereményjátékban foglaltakat maradéktalanul teljesíti, a játék menetét tiszteletben tartja, és a játékszabályzatban leírtakat maradéktalanul betartja.

  • A nyeremény készpénzre nem váltható.
  • A nyereményjátékban csak magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy vehet részt.

A Játék szervezője

A játékban a szervező (Magyar Vidékért Kft.) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező felelőssége:

A szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére küldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A szervezőnek nem róható fel a rendszer hibájából nem megvalósuló játék és sorsolás (pl. a játékot hirdető bejegyzés törlésre kerül nem az oldal adminisztrátorai által).

Adatkezelés:

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos bármikor elállhat a részvételtől, amit a promóciós bejegyzés alatti hozzászólása törlésével kezdeményezhet. Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel elismerik, hogy teljes körűen megismerték és feltétel nélkül elfogadták a játékszabályzatot.

A nyerteseknek a nyeremény eljuttatása céljából nevüket, lakcímüket, email címüket és telefonszámukat a szervező érendelkezésére kell bocsátaniuk. Ezeket az adatokat kizárólag a nyeremény eljuttatására használjuk fel, a nyeremény sikeres eljuttatása után töröljük. A játékosok adatait a szervező harmadik félnek nem adja tovább.

A nyertesek nevét csak abban az esetben tesszük közzé, ha ahhoz előzetesen, privát üzenetben a nyertesek hozzájárulnak. Ennek elmaradása esetén szervező nem kötelezhető arra, hogy a nyertesek nevét nyilvánosságra hozza.

Kizárás:

A játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen azzal a céllal vesznek részt a játékban, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen eljáró többi résztvevőt. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más felhasználók magatartásáért a szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

  1. június 20.
    Magyar Vidékért Kft.