Húskészítmény gyártó képzés

Hentes és húskészítmény – készítő
(szakma azonosító száma: 4 0721 05 08)
résszakmája

Magasabb helyi hozzáadott érték, a vidék kitörési lehetősége!

Felnőttképzésünk kimondottan azoknak az állattartó mezőgazdasági termelőknek és kistermelőknek szól, akik saját maguk nevelik a sertést, baromfit, szarvasmarhát mint alapanyagot, és ehhez az alapanyaghoz hozzáadott értéket szeretnének adni feldolgozással.

Mi a hozzáadott érték?

Egy termék eredeti állapotából egy értékesebb állapot irányába történő változtatásnak vagy átalakításának a folyamata, mely során az alapanyagot a végső fogyasztó számára értékesebb termékké alakítjuk át.

A hozzáadott érték teremtés során a mezőgazdaságban legtöbbször feldolgozás történik, a fogyasztói igények kiszolgálása érdekében, melyért magasabb eladási ár érhető el. 

Belátható, hogy egy élő baromfival vagy egy hasított fél sertéssel egy háziasszony nem tud mihez kezdeni, neki azt konyhakész állapotban kell tudni értékesíteni.

A társadalom széles rétegeiben növekszik az igény a termelők és a fogyasztók között kiépülő független, alapvetően bizalomra épülő helyi  együttműködések iránt.

Mi történik, ha egy termelő nem tud hozzáadott értéket felmutatni?

Egyszerűen kiesik az érték láncból. A zéró hozzáadott érték zéró megnövekedett árat ér.

 

Az érték hozzáadása a grill, nem a steak eladását jelenti!

Gazdasági fejlődést szolgáló szakpolitikai célok és a
KÖZÖS AGRÁR POLITIKA

A Magyarországról származó mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszertermékek termelésében a feldolgozott termékek aránya nem éri el az Európai Unió átlagát, ezért szükséges beavatkozás a termékek hozzáadott értékének a növelése, amit az infrastrukturális beruházások támogatásával is javítani kíván a termelési folyamat minden pontjára kiterjedően.

Az agrárgazdaság alakulásának világszintű és európai folyamatait elemezve Magyarország azt a döntést hozta, hogy a KAP vidékfejlesztési támogatásainak keretében a legfontosabb fejlesztési prioritás az élelmiszeripar lesz, a mezőgazdaságban pedig egyrészt az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését tűzzük ki célul, másrészt a termelés költséghatékonyságának növelését célzó beruházás-támogatási struktúrát tervez.

A hazai támogatás politika végrehajtásának eredményeként versenyképes, erőforrás-hatékony, magas hozzáadott értéket termelő és innovatív mezőgazdaságot és élelmiszeripart kíván létrehozni, amely az eddigieknél ellenállóbbá válik a külső gazdasági sokkhatásokkal és a termelést közvetlenül sújtó természeti tényezőkkel szemben. 

Értéknek tekinti a kisgazdaságokat, akik számára támogatáspolitikai eszközökkel széleskörű lehetőséget kíván adni saját gazdaságuk erősítésére, a helyi értékesítésben való aktívabb részvételre vagy éppen a termelési értékláncokban történő részvétel feltételeinek megteremtésére. 

A kisebb gazdaságok helyzetének erősítése érdekében kiemelt figyelmet fordít a termelői együttműködések közös fejlesztéseinek, beruházásainak ösztönzésére, különös tekintettel az élelmiszer feldolgozásához kapcsolódó tevékenységek keretében, ezzel is hozzájárulva a termékpályán keletkező jövedelem igazságosabb eloszlásához.

Kistermelőknek jó hír!

A 60/2023 (IX.15.) AM rendelete alapján 

 • engedélyezett KISVÁGÓHÍD kialakítása
 • 3-szorosára emelkedett a kis mennyiségben előállítható maximális mennyiség nagysága

A nagyobb mennyiségű értékesítéséhez előírt a minimális élelmiszeripari szakképesítés, rész szakképesítés megléte!

Kérdése van a képzéssel kapcsolatban?

Végezze el a Húskészítmény gyártó képzést, ha

 • állattartó telepe, üzeme van, és alapanyagként elérhető eladási árnál magasabb árat szeretne kapni a felnevelt állatokért – feldolgozhatja, és helyben is értékesítheti
 • új és egyszerű feldolgozási módokat meg szeretne ismerni
 • meg szeretné tudni, milyen feltételeknek kell megfelelni egy kisüzemnek, ami már feldolgoz, a képzésen bemutatjuk
 • az eddiginél nagyobb mennyiségben szeretné értékesíteni hústermékeit kistermelőként legálisan – a képzés elvégzésével jogosultsgot is szerez rá
 • ahhoz, hogy 3-szor nagyobb mennyiségű kistermelői terméket értékesítsen, jól jön egy bővebb és nagyobb kitekintés a piacra, sikeres helyi értékesítési megoldásokra – hogy mást sikeres értékesítési módokat is lásson működés közben, a képzésen gyakorlatokon ezt is megmutatjuk
 • a képzésen megtudja, hogyan és milyen formában értékesítenek sikeresen helyi termékeket
 • az állateegészségügyi és a NEBIH által Kistermelőket érintő ellenőrzésekre is felkészítjük a képzésen
 • ha eddig csak helyben tudta értékesíteni a termékét, most kiléphet országos vásárokra, meglévő Rövid Ellátási Lánchoz is csatlakozhat
 • családi gazdaságként a családtagok is közre akarnak működni a feldolgozásban és értékesítésben
 • ha azt gondolja, hogy ez nagy beruházás, akkor a fokozatosság elve mellett és pályázattal tudjuk megtámogatni projektjét.
  Figyelem, az élelmiszeripari, kisüzemi pályázatok most márciusban indulnak!

Tudnia kell, hogy 

 • nem kell feladni azt a célt, hogy a sok munkának most kézzelfogható és az Ön számára elfogadható pénzügyi eredménye legyen
 • ne gondolja azt, hogy a nagyáruházakban minden van, az én termékem úgy sem kell majd. A tapasztalatok nem ezt igazolják !
 • a képzéssel képességet szerez a feldolgozásban, új technológiát bevezethet gazdaságába, új szemléletmódot tehet a magáévá.
 • a feldolgozással az Ön terméke értéket kap, értékesebb lesz a fogyasztó szemében, mert helyi, közvetlen, és mindíg van.

A képzés az alábbi tantárgyakból tevődik össze:

Mikrobiológiai és minőségbiztosítási ismeretek - óraszám 18

A mikroorganizmusok csoportosítása

Baktériumok jellemzése. 

Vírusok jellemzése. 

Gombák jellemzése. 

Élősködők, paraziták jellemzése. 

A mikroorganizmusok életműködése. 

Aerob, anaerob mikroorganizmusok. 

A mikroorganizmusok csoportosítása hőtűrésük szerint.

A pH jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében. 

A tápanyag jelentősége a mikroorganizmusok életműködésében. 

Patogén és romlást okozó mikroorganizmusok. Húsiparban alkalmazott hasznos mikroorganizmusok. 

A hús- és baromfiipari gyártástechnológiában alkalmazott színtenyészetek, nemespenészek. A tisztító- és fertőtlenítőszerek hatása a mikroorganizmusokra. 

A mikroorganizmusok szaporodásának gátlására és/vagy elpusztítására alkalmazott eljárások. 

Állatbetegségek. 

Élelmiszer-biztonság 

Az élelmiszer-biztonság alapjai, GHP, GMP

Élelmiszer-biztonsági rendszerek. 

Az élelmiszer-biztonság jogszabályi háttere HACCP-rendszer alapfogalmai, alapelvei. 

Kritikus pontok meghatározása sertés-, marha- és baromfivágás esetében. 

Az ISO minőségbiztonsági rendszer alapelvei ISF- és BRC-rendszerek alapelvei. 

Azonosíthatóság, nyomonkövethetőség (QR, Vonalkód, RIFD)

Vágóállat-ismeret - óraszám 18
 • Vágóállat fajták és hasznosításuk.
 • A vágóállatok szervezetének felépítése
 • Vágóállatok testtájai.
 • Vágóállatok szöveteinek csoportosítása, jellemzése.
 • Vágóállatok testüregei, szervei, ehető belső szervei.
 • Vágóállatok szervrendszere.
 • Vágóállatok mozgásszervrendszere.
 • A sertés csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok, csontjai.
 • A szarvasmarha csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok csontjai.
 • A baromfi csontvázának felépítése, fej, törzs, végtagok csontjai.
Gyártástechnológiai alapműveletek és gépek - óraszám 131

A hús összetétele, vágás utáni elváltozásai.

Romlások: A fizikai romlások okai, következményei, megelőzése. A kémiai romlások okai, következményei, megelőzése. A biológiai, mikrobiológiai okai, következményei, megelőzése.

Tartósító eljárások:

Fizikai tartósító eljárások: ‒ Hűtés, fagyasztás ‒ Vízelvonás;

Kémiai tartósító eljárások: ‒ Sózás ‒ Pácolás ‒ Füstölés; Hőkezelési eljárások: ‒ Előfőzés ‒ Főzés, Pasztőrözés, sterilezés; Sütés Adalékanyagok

A gyártástechnológiában alkalmazott anyagok ismertetése, csoportosítása:

Burkolóanyagok és csomagolástechnológia:

Burkolóanyagok: ‒ A burkolóanyagok húsipari alkalmazásának jelentősége. Bevonatok, mártómasszák, nemespenészek. 

Csomagolás: ‒ A csomagolás célja ‒ A csomagolóanyagok, illetve a csomagolástechnológia általi környezetterhelés csökkentésének lehetőségei ‒ A csomagolással szemben támasztott követelmények. A csomagoláson alkalmazott jelölések ‒ A csomagolás higiéniai előírásai ‒ Csomagolóberendezések fajtái, működése, munkavédelmi és higiéniai előírásai.

A húsipari termékcsoportok főbb termékei:

Vörösáruk termékcsoportja

Felvágottak termékcsoportja

Füstölt – főtt kolbászok termékcsoportja

Nyers-füstölt-érlelt kolbászok

Belsőségből készült töltelékes húskészítmények

Sózott, pácolt termékek

Hagyományos zsírgyártás és termékei Folyamatos zsírgyártás.

Gyártástechnológiai műveletek és gépek Az aprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és munkavédelmi előírásai.

A keverés-pépkészítés technológiai művelete, berendezései, higiéniai és munkavédelmi előírásai.

A finomaprítás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és munkavédelmi előírásai.

A töltés-formázás technológiai művelete, berendezései, higiéniai és munkavédelmi előírásai.

A hőkezelés technológiai művelete, hőkezelési paraméterek, hőkezelő berendezések működése, higiéniai, munkavédelmi előírásai.

A visszahűtés műveletének jelentősége, a visszahűtés módjai.

A szárítás technológiai művelete, a klímaberendezések működése, higiéniai, munkavédelmi előírásai.

A füstölés technológiai művelete, füstölési módok, a füstölőberendezések működése, higiéniai, munkavédelmi előírásai.

Sózási-pácolási módok, a pácológépek fajtái, működése, munkavédelmi és higiéniai előírásai

Gyártástechnológiai alapműveletek alkalmazása, berendezések üzemeltetése.

Hőkezeléssel tartósított töltelékes húskészítmények előállítása - óraszám 36

Vörösáruk gyártástechnológiája

A termékcsoport ismertetése, jellemző termékeinek bemutatása.

Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Töltőmassza-készítés aprító-keverő berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A finomaprítás műveletének végrehajtása finomaprító berendezés alkalmazásával, a kolloid állapot eléréséig. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel vagy pározó-, klipszelőberendezéssel. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása. A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő- és csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai

Felvágottak gyártástechnológiája

A termékcsoport jellemző termékei.

Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. Gyártási alapanyagok, hús és gyártási szalonna előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Töltőmassza-készítés aprító-keverő gép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel vagy pározó-, klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása. A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő- és csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai.

Füstölt, főtt kolbászok gyártástechnológiája.

A termékcsoport jellemző termékei Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Töltőmassza-készítés aprító-keverő gép alkalmazásával.

A jelleg- és ízkialakítók, adalékanyagok, hús- és szalonnamozaikok bekeverése a húspépbe. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Termék formájának kialakítása bélvégek lezárása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásainak ismertetése, betartása. A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása. A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint A késztermék csomagolása különböző típusú csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai.

Belsőségből készült húskészítmények gyártástechnológiája.

A termékcsoport jellemző termékei. Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyártási anyagok előkészítése, anyagnorma szerinti kimérés. Gyártási alapanyagok, gabonaszármazékok előfőzése. Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően keverőgép vagy aprító-keverő gép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel, vagy pározó- és klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A termék hőkezelése hőkezelő berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A visszahűtés jelentősége, módjai, végrehajtása. A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint.

A késztermék csomagolása különböző típusú csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai.

Nyers töltelékes húskészítmények előállítása - óraszám 27

Nyers kolbászok gyártástechnológiája.

A termékcsoport jellemző termékei. Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyártási anyagok előkészítése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Anyagnorma szerinti kimérés. Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. Száraz húspép készítése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően, keverőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása kézzel vagy pározó- és klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék felületének leszárítása. A termék füstölése kőfüstölő vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék érlelésének végrehajtása klímaberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A késztermék tárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint

A késztermék csomagolása különböző típusú csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai.

Szalámifélék gyártástechnológiája.

A termékcsoport jellemző termékei Alapanyagok, jelleg-és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben. Gyártási alapanyagok kiválasztása.

Gyártási sertésalapanyag előkészítése. A csontozási technológia alkalmazásának jelentősége. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Gyártási alapanyagok szikkasztása. Anyagnorma szerinti kimérés. Töltőpaszta előállítása aprító-keverő gép alkalmazásával. A termékre jellemző szemcseméret kialakítása.

A paszta gyártásközi ellenőrzéséhez szükséges minta vételének, a pasztaszám hozzárendelésének jelentősége. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A töltőpaszta vákuumos tömörítése a töltőhengerbe. Bélbetöltés műveletének végrehajtása szalámitöltő gépsor vagy töltőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék formájának kialakítása, a bélvégek lezárása klipszelőberendezés alkalmazásával. A pasztaszám jelölése a szalámirudakon, a jelölés jelentősége. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék felületének leszárítása. A termék füstölése füstölőhelyiség vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.A termék érlelésének végrehajtása klímaberendezés alkalmazásával. A vágásérettség meghatározása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A késztermék tárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai.

Gyorsérlelésű-fermentált kolbászok, szalámik előállítása.

Gyorsérlelésű-fermentált kolbászok, szalámik termékcsoportja, főbb termékei.

Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, egyéb segédanyagok, burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyártási anyagok előkészítése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Anyagnorma szerinti kimérés. Gyártási alapanyagok előaprítása darálógép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásainak ismertetése, betartása.

Töltőmassza-készítés a termék jellegének megfelelően, keverőgép alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai Bélbetöltés töltőgép alkalmazásával.

A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai. Termék formájának kialakítása, bélvégek lezárása pározó- és klipszelőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék inkubálása. A massza pH-értékének ellenőrzése. A termék felületének leszárítása. A termék füstölése kőfüstölő vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A termék érlelése klímaberendezés alkalmazásával. Vágásérettség meghatározása. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A késztermék tárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai.

Pácolt termékek előállítása - óraszám 27

Hagyományos pácolási technológiák.

A hagyományosan pácolt termékek csoportjának jellemzése, főbb termékei. Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, egyéb segéd- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A húsalapanyag termékre jellemző formájának kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Kevert pácolás alkalmazásánál a technológiai utasítás előírásainak megfelelő koncentrációjú pácoldat előállítása. A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi mérőeszközzel. A pácolni kívánt formázott húsrészek kézzel történő pácolása. Kevert pácolás esetén a húsrészek pácoldatba helyezése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. Pácolási paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A termékek átforgatásának jelentősége pácolás alatt. A termék felületének leszárítása a pácérettség kialakulása után. A termék füstölése füstölőhelyiség vagy füstölőberendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A késztermék tárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai

Gyorspácolási technológiák.

A gyorspácolt termékek csoportjának jellemzése, főbb termékei. Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalék- és burkolóanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A húsalapanyag termékre jellemző formájának kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A technológiai utasítás előírásainak megfelelő koncentrációjú pácoldat előállítása. A pácoldat előállításához szükséges pácsókeverék, pácadalékanyagok, vízmennyiség meghatározása.

A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi mérőeszközzel. A pácolási alapanyagok gyorspácolása egy- vagy többtűs pácolóberendezés, húsforgató berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. A pácolási paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A pácérett termékek hőkezelése füstölő-főző berendezésben, a termékre jellemző hőkezelési részműveletek és hőkezelési paraméterek alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Hőkezelési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A visszahűtés jelentősége, módjai, a művelet végrehajtása.

A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai.

Étkezési zsír, tepertő és étkezési szalonna előállítása - óraszám 18

Étkezési szalonnák előállítása.

Az étkezési szalonnák termékcsoportja, főbb termékei. Alapanyagok, jelleg- és ízkialakító anyagok, adalékanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A szalonna-alapanyag termékre jellemző formájának kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Hagyományosan sózott-pácolt szalonnák esetében a formázott szalonnák felületének bedörzsölése étkezési sóval, vagy pácsókeverékkel.

A bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. A pácolási paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

Gyorspácolt termékek előállítása esetén a technológiai utasítás előírásainak megfelelő koncentrációjú pácoldat előállítása.

A pácoldat előállításához szükséges pácsókeverék, adalékanyagok, vízmennyiség meghatározása. A pácoldat koncentrációjának ellenőrzése kézi mérőeszközzel.

A pácolási alapanyagok gyorspácolása egy- vagy többtűs pácolóberendezés, húsforgató berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A bepácolt termékek tárolása pácolókádakban, pácolóhelyiségben a pácérettség kialakulásáig. A pácolási paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A pácérettség kialakulása után a termékre jellemző füstölési és/vagy hőkezelési technológia végrehajtása a termékre jellemző füstölési és/vagy hőkezelési paraméterek alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A hőkezelési paraméterek rögzítése a minőségbiztosítási rendszerben. A visszahűtés jelentősége, módjai, a visszahűtés végrehajtása hőkezelt szalonnák esetében.

A késztermék tárolása/hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék szeletelése, csomagolása különböző típusú szeletelő-, csomagolóberendezések alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai.

Hagyományos zsírgyártás. Az alapanyagok mennyiségi és minőségi átvétele, a szállítási dokumentációk, tanúsítványok ellenőrzése, az adatok rögzítése a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerben.

A szalonna-alapanyag termékre jellemző formájának kialakítása kéziszerszámok alkalmazásával. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

Szalonna-alapanyag sütése duplikátorüstben. A sütés folyamatos ellenőrzése. A művelet higiéniai és munkabiztonsági előírásai.

A kinyert zsír hűtése, az étkezési tepertő kezelése. A késztermék hűtőtárolása a minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint. A késztermék csomagolása zsírcsomagoló berendezés alkalmazásával. A művelet higiéniai, környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásai.

A képzés elvégzése után képes lesz:

 • füstölt, főtt kolbászokat gyártani
 • nyers füstölt kolbászokat gyártani
 • belsőségből készült töltelékes húskészítményt gyártani
 • zsírt gyártani
 • pépeket készíteni (virsli, pépek, pástétomok)
 • füstölést végezni
 • sózás, pácolást végezni
 • felvágottakat gyártani
 • szalonnákat, tepertőket előállítani
 • tölőmasszákat készíteni
 • nyers húsokat kezelni
 • helyben és Rövid Ellátási Láncon keresztül értékesíteni
 • megfelelni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
 • feldolgozó üzemet működtetni
 • A képzés tantárgyaiban a feldolgozás életképességi vizsgálatait is tárgyalja.
 • A képzés kiegészül azzal, hogy helyi szinten milyen értékesítési módokat tud használni önállóan, és milyen lehetőségei vannak a Rövid Ellátási Lánc(ok)ban való részvételre.
 • A képzésen sok új technológiai fogást, könnyebbséget jelentő technológiai elemet, és recepturát ismernek meg a hallgatók

Jelentkezés alapfeltétele

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Képzés időtartama: 5 hónap

Indulási időpontok

Országosan, minden megyében: Áprilisban indulnak képzéseink

Vizsgainformáció

Az egyes tantárgyak befejezését követően a résztvevők tantárgyzáró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”.  

Sikertelenség esetén a tantárgyzáró vizsga még két esetben – ingyenesen –megismételhető.

Bizonyítvány

A szakmai oktatás követelményeinek sikeres teljesítéséről a Képző Tanúsítványt állít ki. 

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tesznek.  A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít.

Hogyan jelentkezhet a képzésre?

Hívja a 0620/534-9390-as számot, vagy küldjön e-mailt a kepzesinfo@videkert.hu e-mail címre, vagy kérjen visszahívást az alábbi űrlap segítségével:

Kérjen visszahívást!

Gyakran ismételt kérdések

Drága a képzés?

 • Szorozza meg gazdasága 1 éves bevételét minimum 40%-al. Ha a képzés ára meghaladja a plusz bevételből nem tudná kifizetni 4-szer ezt a képzést, akkor valóban drága a képzés.
 • A képzés arra való, hogy Önnek jövedelmet (nem csupán pénzt) termeljen

Délutánokat és hétvégéket kell rá áldozni?

 • igen , az elméleti képzés heti 2 alkalommal van megtartva a gyakorlatok pedig szombatonként (nem minden szombaton

Drága a feldolgozó üzemi beruházás?

 • Az összeállított technológia függvényében változik az ára.
 • A beruházást előfinanszírozott, vagy utófinanszírozott pályázatokkal meg lehet támogatni, 50-85 %-ban.

Nincs munkaerő a feldolgozási tevékenység végzésére?

 • termelőink között vannak olyanok, akiknél termelés és a feldolgozás 1 kézben van, nekik egyedül kell megoldaniuk a termelést és feldolgozást is
 • van olyan termelő üzem, amikor a család tagjai osztoznak a termelési, a feldolgozási és az értékesítési feladatokon, ez ésszerű a családon belül
 • és van továbbá alkalmazottakkal működő termelő üzem is, ahol ez nem gond

El kell járni a képzésre?

 • az elméleti képzési rész, élőben online van megtartva, idő és pénztárcakímélő megoldás, de interaktív, vagyok ugyanúgy lehet kérdezni, mint ha egy teremben lennének együtt
 • a gyakorlaton igen, személyesen kell megjelenni, de ezt imádják a képzésen résztvevők

Tanulni kell?

 • kérdezni kell az órán
 • meg kell érteni az élelmiszeripari összefüggéseket és logikákat
 • és gyakorolni kell

Nem tudja, hogy kik felé fog értékesíteni?

az élelmiszerpiac nagysága: 2022-ben a hazai GDP (bruttó hazai összes megtermelt áru értéke) 66 075 milliárd Ft volt, ennek 11%-át adta az élelmiszeripar. Ez azt jelenti, hogy 7268 milliárd Ft-ot tett ki a hazai élelmiszeripari termelés. Látható, hogy a hazai boltokban az élelmiszerek nagy része nem is hazai termék, tehát nem hazánkban állítják elő, akkor hozzá kellene adnunk ehhez a 7268 milliárd Ft-nyi magyarországon megtermelt élelmiszer értékhez legalább 40%-nyi (hogy ne mondjuk a dupláját) külföldről bejövő élelmiszer értéket, akkor megközelítőleg 10000 milliárd Ft-ot költ a lakosság és a közétkeztetés élelmezésre, és ez el is fogy hazánkban.  Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar fogyasztóknak szánjuk a feldolgozott termékeket, ugyanis az élelmiszer piac hatalmas. Ehhez az kell, hogy a minősége, az előállítás higiéniája, az áruvá készítése, tetszetőssége legyen olyan, mintha boltban vette volna. Arra van szükség, hogy a hazai fogyasztó megbízzon a hazai kistermelőktől, üzemektől szerzett termékben. Ezért kell a feldolgozás, a higiénia, az áruvá készítés. Ekkor el tudja adni, gond nélkül.

Lépjen szintet

Végezze el a Húskészítmény gyártó képzést, legyen részese
azon gazdálkodói közösségnek akik a lakosság élelmiszerrel való ellátását tekintik hivatásuknak

Használja ki, hogy a Magyar Vidékért Kft. partnereként, Önt kedvezményes díjú élelmiszeripari-, kisüzemi-,  kistermelői pályázatok illetik meg.

Ne a terület nagyságot vagy az állatállomány nagyságát növelje, hanem a feldolgozottság mértékét, illetve a hozzáadott értéket!

A képzésen való részvétel csak a kezdet, egy jövedelmezőbb vállalkozás felépítése felé!

Amennyiben hozzáadunk egy adag Élelmiszeripari beruházási pályázatot, egy halom ismeretet a piacokról, bő választékát az értékesítési lehetőségeknek, az eredmény csak pozitív lehet! És az ügyfelei pedig hálásak lesznek a jó termékért Önnek!

Keressen bátran!

Cégünk a képzés után, a pályázatírásban, a beruházásban és az összes, fellelhető értékesítési mód kialakításában is közreműködik!

Kapcsolódó képzések:

 • Konzervgyártó képzés
 • Tejipari szakmunkatárs
 • Gyógy-, és fűszernövény termesztő, gyűjtő, feldolgozó

A Képzési program Intézményünk recepcióján személyesen megtekinthető.

Képzési engedély szám: E/2021/000146

TEÁOR  – Információ

TEÁOR 10.11

TEÁOR 10.12

TEÁOR 10.13

TEÁOR 10.20

TEÁOR 10.32

TEÁOR 10.39

TEÁOR 10.51

TEÁOR 10.41

TEÁOR 10.42

TEÁOR 10.61

TEÁOR 10.71

TEÁOR 10.72

TEÁOR 10.73

TEÁOR 10.82

TEÁOR 10.91

TEÁOR 11.01

TEÁOR 11.02

TEÁOR 11.03

TEÁOR 11.04

TEÁOR 11.05

TEÁOR 11.06

TEÁOR 11.07

Tevékenység

Húsfeldolgozás, -tartósítás
Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Tejtermék gyártása
Olaj gyártása
Margarin gyártása
Malomipari termék gyártása
Kenyér; friss pékáru gyártása
Tartósított lisztes áru gyártása
Tésztafélék gyártása
Édesség gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Desztillált szeszes ital gyártása
Szőlőbor termelése
Gyümölcsbor termelése
Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
Sörgyártás
Malátagyártás
Üdítőital, ásványvíz gyártása

Elfogadható képzés

Húskészítmény gyártó részszakma

Húskészítmény gyártó részszakma

Húskészítmény gyártó részszakma

Halfeldolgozó

Konzervgyártó részszakma

Konzervgyártó részszakma

Tejipari munkás részszakma

Növényolajgyártó

Növényolajgyártó

Molnár

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő

Bonbon- és cukorkakészítő

Keveréktakarmány-gyártó

Pálinkakészítő

Borász

Borász

Borász

Kézműves sörgyártó, Sörgyártó részszakma

Kézműves sörgyártó, Sörgyártó részszakma

Szikvízgyártó, Üdítőital-ipari termékkészítő részszakma

Elfogadható képzés

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő

Kézműves élelmiszerkészítő