Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

A pályázat kírásának előzménye:

A 2020-ban kialakult járványhelyzet rámutatott a biztonságos élelmiszerellátás stratégiai jelentőségére, egyúttal még inkább felértékelődött a hazai élelmiszeripar szerepe. Fontos, hogy a magyar élelmiszer-ellátást alapvetően hazai források biztosítsák, mivel ez hozzájárul a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, és felvevőbázist nyújt a magyar termelők gazdaságaiból származó alapanyagoknak, továbbá a vásárlók egyre nagyobb arányban keresik a jó minőségű hazai előállítású termékeket. A magyar élelmiszerek piacának erősítése ugyanakkor további műszaki fejlesztéseket igényel, alapvető jelentőségű, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozók folyamatosan fejlődjenek a legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazásával. Ez a magyar mezőgazdaság számára is előnyös, hiszen a fejlesztésekkel az alapanyagok hatékonyabban hasznosulhatnak a magyar élelmiszerpiacon.

Mi pályázható:

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok – max. nettó 100 millió Ft / 50 millió Ft támogatási összegig
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok- max. nettó 100 millió Ft / 50 millió Ft támogatási összegig
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

3. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.)

4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása

Önállóan nem támogatható tevékenységek, csak a fentiekkel együtt támogathatók:

 • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

Támogatást igénylők köre:

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás
 • amennyiben a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége termék feldolgozására irányul
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése:

 • Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás
 • a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez borászati termékeket használ fel;
  b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
  c. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik

Benyújtási időszakok:

Ötödik szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 12.
Hatodik szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.
Hetedik szakasz: 2022. január 26. – 2022. február 8.

Pontozásnál előny:

 • Tész/Tcs tagság
 • Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás vállalása
 • Környezeti szempontok érvényesítése
 • munkahely teremtés
 • fejlesztés helyszíne, térségi elhelyezkedése (kedvezményezett térségi besorolás)
 • vállalja, hogy a záró kifizetési igénylés benyújtásáig csatlakozik minőségrendszerhez

A támogatás mértéke, összege: minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.

Támogatási intenzitás: Közép Magyarorszégi Régió 40%; Közép Magyarországon Régión kívül 50%, utófinanszírozással

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól 24 hónap

Fenntartási időszak:  projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év

Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, keressen minket !

Élelmiszeripari tervezőnk 30 éves élelmiszeripari technológiák kialakításában szerzett tapasztalatával segíti pályázóinkat abban, hogy a beruházása optimálisan valósuljon meg.

Elérhetőség:

Tel: 30/6168869

E-mail: ibolya.hernaczki@videkert.hu

Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a

  ÉLIP Komplex