Milyen pályázati felhívás az, ami most nyitva van és pályázható?

 • VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);

létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása.

 • Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) értékesítés új vagy továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és bevezetése.
  • a) a REL-csoport tevékenységét szolgáló marketing és promóciós tevékenységek;
  • b) a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek3 értékesítését, tárolását, hűtését, csomagolását, valamint az ezek előállításához szükséges alapanyag előkészítését szolgáló:
   • épület/építmény bérlése;
   • épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása;
   • új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál);
  • c) a REL-csoport tevékenységéhez szükséges piackutatás, célcsoport elemzés;
  • d) immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok, REL-hez kapcsolódó védjegyek megszerzése,
  • e) a REL csoport és/vagy a tagjai számára közös, saját védjegy, illetve minőségrendszer kialakítása.
 •  
 • A REL csoportnak a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt bemutató projekttervet kell készítenie és benyújtania az 1. számú melléklet alapján.
 • A projekt keretében kizárólag közvetlenül mezőgazdasági termelőtől beszerzett mezőgazdasági termék és élelmiszer közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítése, illetve átadása valósítható meg.
 • megvalósítási időtartam  36 hónap

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van lehetőség.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő konzorciumok vagy gazdasági társaságok:

 • legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és
 • tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.

A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.

Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 • 2019. december 31.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ami a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 92.949.000 forint.

Támogatási intenzitás: 90%

 1.  A REL csoportok létrehozása és működtetése esetében:
  • a) projekt-előkészítés költségei: a piackutatáshoz, célcsoport elemzéshez kapcsolódó költségek;
  • b) projektmenedzsment költségek: a projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenység személyi jellegű ráfordításai;
  • c) saját teljesítés: a projektben ténylegesen közreműködő, konzorcium esetén annak bármely tagjával, amennyiben a támogatást igénylő gazdasági társaság, a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló(k) személyi jellegű ráfordításai. (A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet, amennyiben a közreműködő személy munkaköri leírásában a projektben végzett tevékenysége szerepel – ide nem értve a projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet.)
  • d) a REL csoport közös tevékenységéhez kapcsolódó marketing és promóciós költségek;
  • e) épület/építmény bérleti díja. A bérleti díjra elszámolható költség az összes elszámolható költség max. 10 %-a lehet, amennyiben a bérlet legalább a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt fennáll. Amennyiben a bérlet időtartama ennél rövidebb, a bérleti díjra elszámolható költség maximuma arányosan csökken;10
  • f) a REL csoport és/vagy a tagjai számára közös védjegy és minőségrendszer11 kidolgozása.
 2. Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek:
  • a) a projekt (beruházás) előkészítésének költségei: általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, műszaki tervek, hatósági díjak, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, előkészülethez kapcsolódó egyéb szakértői díjak;
  • b) épület/építmények átalakításának, bővítésének, felújításának költsége;
  • c) eszközbeszerzés költségei:
   • tárgyi eszközök beszerzése,
   • immateriális javak beszerzése.

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért