Milyen pályázati felhívás az, ami most nyitva van és pályázható?

 • VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
 • a) Új borszőlőültetvény telepítése. (min 0,25 ha)
 • b) Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek kialakítása
  • a) geotextíliák elhelyezése,
  • b) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  • c) tározó terek vízzáró szigetelése,
  • d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.
 • c) Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
  • a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
  • b) vízkivételi művek kialakítása,
  • c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
   • szivattyúk,
   • szűrők,
   • csővezetékek,
   • szerelvények,
   • távvezérlő rendszerek,
   • meteorológiai állomás,
   • talajszondák,
  • d) vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
  • e) mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
  • f) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
  • g) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 • d) Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:
  • a) vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
  • b) új rendszer kiépítése, korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
  • d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

Kizárólag csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer építhető ki.

 • A támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a terület fekvése szerint illetékes hegybíró által kiadott új telepítési engedélyt.
 • telepítési támogatás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe.
 • 1-4 mérföldkő tervezhető
 • A fejlesztés megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap
 • Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok:

 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.
 • 2019. év december hó 16. nap
 • 2020. év március hó 16. nap
 • 2020. év június hó 15. nap
 • 2020. év augusztus hó 31. nap

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

Támogatási területTámogatást igénylő
egyéni projektkollektív projektfiatal mezőgazdasági termelő
Közép-Magyarországi régió40 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
Nyugat-Dunántúli régió50 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
Közép-Dunántúli régió50 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
Dél-Dunántúli régió50 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
Észak-Magyarországi régió50 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
Észak-Alföldi régió50 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
Dél-Alföldi régió50 %+ 10 százalékpont+ 10 százalékpont
 1. ELŐKÉSZÍTÉS
 • Talajvizsgálat
 • Talajfertőtlenítés
  • felhasznált vegyszer
 • Gyomirtás (nem vegyszeres, vegyszeres)
  • felhasznált vegyszer
 • Tápanyagfeltölté
  • műtrágya P (19 %)
  • műtrágya K (60 %)
  • szervestrágya
  • műtrágya szállítás és kijuttatás
  • szervestrágya szállítás
  • szervestrágya.rakodás és kijuttatás
  • szervestrágya bedolgozás
 • Forgatás, szántás
 • Forgatás, szántás elmunkálása
 • Mélylazítás
 • Meglévő teraszok karbantartása (rézsűk, támfalak, vízelvezetés stb)
 1. TELEPÍTÉS
 • Talajművelés simítózással
 • Telepítés kitűzése
 • Szaporítóanyag
  • oltvány

Öntözőrendszer kiépítése (kútfúrás/víztározó kialakítása, kútház építés, öntözőrendszer telepítése) általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek;
számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

Saját kivitelezésben elszámolható költségek maximuma:

 Munkaelem megnevezéseElszámolható költség maximum (Ft)Mértékegység
1. ELŐKÉSZÍTÉS
Talajfertőtlenítés (vegyszer költség nélkül)30 000ha
Gyomirtás (nem vegyszeres és vegyszeres – vegyszer költség nélkül)20 000ha
Tápanyagfeltöltés
– műtrágya szállítás és kijuttatás30 000ha
– szervestrágya szállítás70 000ha
– szervestrágya rakodás és kijuttatás70 000ha
– szervestrágya bedolgozás20 000ha
Forgatás, szántás elmunkálása20 000ha
2. TELEPÍTÉS
Talajművelés simítózással16 000ha
Telepítés kitűzése40 000ha
Szaporítóanyag előkészítése50 000ha
Telepítés
– kézi300 000ha
Beöntözés70 000ha
3. TÁMBERENDEZÉS
Oszlopok beszállítása25 000ha
Soroszlop beállítása90 000ha
Végoszlop beállítása, rögzítése30 000ha
Huzal kihúzása, feszítése200 000ha
Karó beszállítása10 000ha
Karó benyomása20 000ha
KöltségtípusMaximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) /maximális támogatási összeg (Ft/ha)
Előkészítés (talajelőkészítés, tápanyagfeltöltés)
– Ha az érintett terület lejtése 12% feletti (nettó):1 000 000 Ft/ha
○ Meglévő teraszok karbantartása: (nettó):1 000 000 Ft/ha
– Ha az érintett terület lejtése 12%, vagy az alatti (nettó):600 000 Ft/ha
○ Meglévő teraszok karbantartása (nettó):400 000 Ft/ha
Telepítés
– Minimum 5 000 db oltvány vagy dugvány/ha és az felett (nettó)1 200 000 Ft/ha
5 000 db oltvány vagy dugvány/ha alatt (nettó)800 000 Ft/ha
Támberendezés létesítése
Támberendezés létesítése legalább 5 huzal kialakításával (nettó)1 400 000 Ft/ha
Támberendezés létesítése legalább 3-4 huzal kialakításával (nettó)1 100 000 Ft/ha
Támberendezés létesítése 3-nál kevesebb huzal kialakításával (nettó)950 000 Ft/ha

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása