A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
Öntözés fejlesztés

Milyen tevékenység pályázható ?

 • I. Víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
  • a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  • b) geotextíliák elhelyezése,
  • c) tározó terek vízzáró szigetelése,
  • d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
  • e) partvédő művek, földművek kialakítása.
 • II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
  • a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
  • b) szűrőmező kialakítása,
  • c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.
 • III. Meliorált utak kialakítása:
  • a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
  • b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
  • c) szükséges átemelők,
  • d) forgalom átvezetésre alkalmas létesít
 • IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
  • a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
  • b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • új öntözőgépek telepítése,
   • új csővezetékek,
   • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
   • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
   • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
   • talajszondák telepítése,
   • szivattyútelepek felújítása,
  • c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
  • e) földmedrű csatornák burkolása.
 • V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
  • a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
  • b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
  • c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • öntözőgépek,
   • szivattyúk,
   • szűrők,
   • csővezetékek,
   • szerelvények,
   • távvezérlő rendszerek
   • meteorológiai állomás
   • talajszonda
  • d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
 • VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
  • a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
  • b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

Elvárások

 • az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek abban az esetben támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt
 • Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni
 • a támogatási kérelem benyújtásakor  elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.
 • 1-4 mérföldkő tervezhető
 • A fejlesztés megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap

A pályázat benyújtásának feltételei

 • Mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 • kollektív formában is van lehetőség pályázatot benyújtani

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

2021. december 3.
2022. február 4.
2022. április 4.
2022. június 3.
2022. augusztus 4.
2022. október 4.
2022. december 30.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Az elszámolható költségek köre

 • Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbővítése, felújítása
 • Földmedrű csatornák építése, kapacitásbővítése, felújítása
 • Csatorna, kisvízfolyás mederépítése, szelvénybővítése, meder felújítás, 
 • Meglévő földmedrű csatornák burkolása
 • Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bővítése
 • Kisműtárgyak építése és felújítása
 • Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása
 • Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése
 • Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása
 • Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése
 • Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)
 • Hordalékfogók, uszadék fogók építése
 • Vízszétosztás műtárgyainak létesítése, felújítása
 • Vízkormányzás műtárgyainak létesítése
 • Átereszek létesítése
 • Keretelem támfallal
 • Kisműtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése
 • Tározók építése
 • Mezőgazdasági célú területrendezés
 • Felszíni vízrendezés
 • Felszín alatti vízrendezés
 • Talajcsőhálózat létrehozása
 • Meglévő és új öntözőberendezések rekonstrukciója és kialakítása
 • Szivattyús vízkivételi művek létesítése, kapacitás bővítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
 • Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, medrek, műtárgyak)
 • Vízkormányzás műtárgyainak létesítése
 • Tápvezeték jellegű csővezeték (gravitációs és nyomócsővezeték) létesítése
 • Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései
 • Esőszerű öntözés berendezései
 • Hidránsok létesítése (tételek: a nyomócsővezeték építés szükséges csomóponti idomain, szerelvényein túl, az öntözési üzemhez (öntözőberendezés)
 • Öntöző berendezések beszerzése
 • Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák
 • Öntözőtelepi szivattyútelep felújítás, kapacitásbővítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)
 • Mikroöntözés építés, építés-szerelés
 • általános költségek, pl. az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek;
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;Rézsű felújítás, rézsűvédelem
 • a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés.(15%-ig)

Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, keressen bizalommal !

Elérhetőség:

Tel: 20/2699812

E-mail: palyazat@videkert.hu

Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a

  VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése