Megjelent a kérődző szerkezetátalakítás jelentéséhez szükséges nyomtatvány!

Megjelent az MVH oldalán a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program teljesítés igazolásához szükséges nyomtatvány.

A vállat nemzeti program teljesítését igazoló, kitöltött, aláírt nyomtatványt 2013. március 15-ig kell tértivevényesen megküldeni a területileg illetékes MVH részére. Mivel azonban a benyújtási idő utolsó napja munkaszüneti napra esik, így a nyilatkozat végső benyújtási határideje 2013. március 18.

Beruházás esetén a nyomtatvánnyal együtt be kell nyújtani:

A táblázatban feltüntetett tételek igazolására csatolni kell a számlabizonylatok és azok pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok fénymásolatát, és minden a beruházás megvalósulását (aktiválását) igazoló dokumentum másolatot (pl.: épület használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, jármű törzskönyv, tenyészállat származási lap, tárgyi eszkösznyilvántartás, stb.). Az ingatlan átruházás a Földhivatal által vezett ingatlan-nyilvántartásában adminisztratív úton ellenőrzésre kerül.

Élőmunka ráfordítás biztosítása esetén a formanyomtatvánnyal együtt be kell nyújtani:

A foglalkoztatást igazoló bizonylatok másolata (munkaszerződés, járulék befizetés igazolása stb.)

Képzés esetén a formanyomtatvánnyal együtt be kell nyújtani:

§ alkalmazott esetén munkaszerződés másolata

§ a képzésen való részvételt igazoló dokumentum(ok) másolata

Bővebb információ és a nyomtatványok elérhetőek:

48/2013 MVH közleménye a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérdző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2012. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről

Honlapunk megújúlt! honlapunk_megujult.png