Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

2018.01.26

Pályázata előminősítéséhez kattintson ide!

 

A teljes felhívást itt tekintheti meg!

 

I. Kik pályázhatnak:

1. Célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban

Mezőgazdasági termelők:
– mezőgazdaságból származó üzemméretük eléri a 6000 euró STÉ összegnek megfelelő méretet
– árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelő tevékenységből származott

Termelői csoport és termelői szervezet, szociális szövetkezet esetében a tagok:
– árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
– legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

2. Célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Mezőgazdasági termelők:
– árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelő tevékenységből származott
– feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják
– élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul
– TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
– feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják
– élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul;
– élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;

II. Támogatható tevékenységek

1. Célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban

1. Energiafelhasználás csökkentése

a) Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása

Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak illetve hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek:
– hő technikai adottságainak javítása
– fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
– világítási rendszerek korszerűsítése
– temperált levegőjű létesítmények energetikai korszerűsítése

b) Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása

Állattartó telepi épületek, építmények:
– hőtechnikai adottságainak javítása
– fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
– világítási rendszerek korszerűsítése
– beépített technológiai berendezések korszerűsítése

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

a) Kertészeti üzemek / Állattartó gazdaságok
– Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

2. Célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez!

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
– Épületek, építmények hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése
– Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
– Világítási rendszerek korszerűsítése
– Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
– Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő esetében 60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.02.19. napjától van lehetőség.

Első szakasz zárás: 2018.03.19.

A pályázatok további feltételeiről érdeklődjön a Magyar Vidékért Kft.-nél:
Szögyényi Imre: 20/590-5717
palyazat@videkert.hu

Pályázata előminősítéséhez kattintson ide!

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.