A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Tisztelt Gazdálkodó!

Még mindig nyitva áll a

 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

 című pályázati felhívás!

Pályázata előminősítéséhez kattintson ide!

Támogatást igénylők köre Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
 • igazolja, hogy rendelkezik legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel;
 • igazolja hogy árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • amennyiben igazolja, hogy a területén a vízbázis minősége JÓ! (ezt vízügyi tervező mondja meg)
Támogatás mértéke: 50% utófinanszírozásban Támogatható tevékenységek I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására, b) geotextíliák elhelyezése c) tározó terek vízzáró szigetelése, d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), e) partvédő művek, földművek kialakítása II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése, b) szűrőmező kialakítása, c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése. III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítás a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése, b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása, c) szükséges átemelők, d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése. IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
 • -          új öntözőgépek telepítése,
 • -          új csővezetékek,
 • -          jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
 • -          automatizált öntözőtelepek kialakítása,
 • -          az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
 • -          talajszondák telepítése,
 • -          szivattyútelepek felújítása,
c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása, e) földmedrű csatornák burkolása. V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése, b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása, c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése, mint pl: öntözőgépek, szivattyúk, szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek, meteorológiai állomás, talajszondák, d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT (infokommunikációs) fejlesztések vásárlása, e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás, b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása), A következő beadási határidő:       2018. március 06. Pályázható összeg maximima pályázatonként:
 • egyéni projekt: 500 millió Ft
 • kollektív beruházás: 1 milliárd Ft.

A pályázatok további feltételeiről érdeklődjön a Magyar Vidékért Kft.-nél:

Szögyényi Imre: 20/590-5717

palyazat@videkert.hu

4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a

Pályázata előminősítéséhez kattintson ide!

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.