Megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére irányuló pályázat

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
VP2-4.1.4-16

Támogatást igénylők köre:
– Mezőgazdasági termelő, amennyiben igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;

– Igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

– Aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség.

Támogatás mértéke:
Egyéni projekt esetén: 500 millió Ft
Kollektív projekt esetén: 1 milliárd Ft

-KMR-en belül az összes elszámolható költség 40%-a
-KMR-en kívül az összes elszámolható költség 50%-a
-Fiatal mezőgazdasági termelők esetén az összes elszámolható költség 60%-a

Önállóan támogatható tevékenységek:
I.Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
• tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
• geotextíliák elhelyezése,
• tározó terek vízzáró szigetelése,
• tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
• partvédő művek, földművek kialakítása

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
• a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
• b) szűrőmező kialakítása,
• c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
• a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
• b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
• c) szükséges átemelők,
• d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
• új öntözőgépek telepítése,
• új csővezetékek,
• jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
• automatizált öntözőtelepek kialakítása,
• az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
• talajszondák telepítése,
• szivattyútelepek felújítása,

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
e) földmedrű csatornák burkolása.

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
• öntözőgépek,
• szivattyúk,
• szűrők,
• csővezetékek,
• szerelvények,
• távvezérlő rendszerek,
• meteorológiai állomás,
• talajszondák,

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása)

Az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt.

A pályázat benyújtható 2016.július.6. napjától.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.