Megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére irányuló pályázat

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése VP2-4.1.4-16

Támogatást igénylők köre: - Mezőgazdasági termelő, amennyiben igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik; - Igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott - Aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség. Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén: 500 millió Ft Kollektív projekt esetén: 1 milliárd Ft -KMR-en belül az összes elszámolható költség 40%-a -KMR-en kívül az összes elszámolható költség 50%-a -Fiatal mezőgazdasági termelők esetén az összes elszámolható költség 60%-a Önállóan támogatható tevékenységek: I.Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására, • geotextíliák elhelyezése, • tározó terek vízzáró szigetelése, • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), • partvédő művek, földművek kialakítása II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: • a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése, • b) szűrőmező kialakítása, • c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése. III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása: • a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése, • b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása, • c) szükséges átemelők, • d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése. IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése, • új öntözőgépek telepítése, • új csővezetékek, • jobb hatásfokú szórófejek beépítése, • automatizált öntözőtelepek kialakítása, • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése, • talajszondák telepítése, • szivattyútelepek felújítása, c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása, e) földmedrű csatornák burkolása. V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése, b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása, c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése, • öntözőgépek, • szivattyúk, • szűrők, • csővezetékek, • szerelvények, • távvezérlő rendszerek, • meteorológiai állomás, • talajszondák, d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása, e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása. VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás, b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása) Az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni: Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt. A pályázat benyújtható 2016.július.6. napjától.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.