80 órás Növényvédelmi képzés (Zöldkönyv)

Mezőgazdasági Felnőttképzés
Végezze el képzésünket és Ön jogosulttá válik;
A II. és III. kategóriájú Növényvédő szerek megvásárlására és felhasználására a saját gazdaságában!
A Képzés a Magyar Növény-orvosi Kamarával együttműködésben valósul meg.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
–  Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
–  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges (háziorvosi igazolás arról, hogy ezen munkavégzéstől nincs eltiltva.)

Jelentkezni lehet:

Magyar Vidékért Kft.
Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +3642/430-313
E-mailen: kepzesinfo@videkert.hu
vagy töltse ki a megfelelő Jelentkezési űrlapot, és jelentkezését azonnal regisztráljuk.

A jelentkezéshez kattitson ide!
 

Óraszám:                                         80 óra

Ssz. Modul neve Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám
  A növényvédelem jogi vonatkozása 2 óra 1 óra
  A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, eszközei 5 óra 7 óra
  A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása 5 óra 10 óra
  Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése 5 óra 10 óra
  A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai 5 óra 5 óra
  A kockázat értékelésen alapuló növényvédelmi technológiák 10 óra 15 óra
Összesen: 32 óra 48 óra

 Hatósági vizsga: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szervezésében valósul meg a képzést követő 1 héten belül.

A képzés költsége: 70.000+ Áfa (88.900 Ft)
A képzési díj tartalmazza a vizsga díját, és nem tartalmazza a könyvek árát.

Részletfizetési lehetőség:                                                   nincs

A képzési díjon felül fizetendő díjak: (hatósági díjak, a vizsga napján fizetendő)
Tanúsítvány díja:      4.000 Ft

Általános tudnivalók a képzésről:

–  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: törvény) és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás növényvédelmi alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg.

–  Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a hallgatók kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az engedéllyel rendelkező forgalmazóra, vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

–  A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak.

  1. kategóriájú növény védőszerek felhasználása csak Növényvédő szakmérnök felügyelete mellett engedélyezett, az ilyen kategóriájú növény védőszer ki sem adja a növény védőszer forgalmazó cég.
  2. kategóriájú szerek felhasználása csak min. Zöldkönyvvel lehetséges.

III. kategóriájú szerek szabadforgalmúak, azt bárki megveheti, felhasználhatja.

Ez nem egy OKJ-s képzés, nem középfokú végzettség.

Ez egy hatósági képzés, a Magyar Növény orvosi Kamarával együttműködésben valósíthatja meg bármely képző szervezet a képzést.
Az oktatást csak növényvédő szakmérnökök végezhetik.

A képzést követően kiadott dokumentum:

Tanúsítvány a vizsgán
Zöld könyv – a vizsga utáni 1 hét múlva a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által. (átvétel helye: személyesen a Magyar Vidékért Kft-nél, vagy postai kiküldéssel)

A képzést 25 fő esetén helyben indítjuk!

Jelentkezni lehet:

Magyar Vidékért Kft.
Személyesen: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a
Telefonon: +3642/430-313
E-mailen: kepzesinfo@videkert.hu
vagy töltse ki a megfelelő Jelentkezési űrlapot, és jelentkezését azonnal regisztráljuk.

A jelentkezéshez kattitson ide!
 
Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.